Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přírubové ložiskové jednotky Y s lisovaným ocelovým tělesem

Ložiska Y se stavěcími šrouby
 1. Odstraňte všechny otřepy na hřídeli brusným plátnem nebo jemným pilníkem, poté hřídel očistěte látkou.
 2. Namontujte všechny díly umístěné na hřídeli mezi oběma ložiskovými jednotkami Y.
 3. Umístěte jednu polovinu tělesa na požadované místo na stěně stroje pomocí závitových montážních prvků (obr. 1).
 4. Nasuňte ložisko Y na hřídel a do poloviny tělesa se zajišťovacím zařízením směřujícím ven.
 5. Umístěte druhou polovinu tělesa na požadované místo přes ložisko Y (obr. 2).
 6. Namontujte upevňovací šrouby nebo matice, ale neutahujte je.
 7. Namontujte druhou přírubovou ložiskovou jednotku Y na druhý konec hřídele podle kroků 36.
 8. Úplně utáhněte upevňovací šrouby nebo matice přidržující přírubové jednotky.
 9. Ustanovte hřídel axiálně v uložení ložisek a je-li to možné, několikrát jím otočte.
 10. Utáhněte stavěcí šrouby ve vnitřním kroužku obou jednotek momentem uvedeným v tabulkové části.
Ložiska Y s výstředníkovým pojistným kroužkem
 1. Odstraňte všechny otřepy na hřídeli brusným plátnem nebo jemným pilníkem, poté hřídel očistěte látkou.
 2. Namontujte všechny díly umístěné na hřídeli mezi oběma ložiskovými jednotkami Y.
 3. Umístěte jednu polovinu tělesa na požadované místo na stěně stroje pomocí závitových montážních prvků (obr. 3).
 4. Ložisko Y bez výstředníkového pojistného kroužku nasuňte na hřídel a do poloviny tělesa se zajišťovacím zařízením směřujícím ven.
 5. Umístěte druhou polovinu tělesa na požadované místo přes ložisko Y (obr. 4).
 6. Namontujte upevňovací šrouby nebo matice, ale neutahujte je.
 7. Namontujte druhou přírubovou ložiskovou jednotku Y na druhý konec hřídele podle kroků 36.
 8. Úplně utáhněte upevňovací šrouby nebo matice přidržující přírubové jednotky.
 9. Ustanovte hřídel axiálně v uložení ložisek a je-li to možné, několikrát jím otočte.
 10. Umístěte výstředníkové pojistné kroužky na rozšířené části vnitřních kroužků obou ložiskových jednotek Y a utáhněte je prudkým pohybem v hlavním směru otáčení hřídele.
 11. Utáhněte pojistné kroužky do konečné polohy pomocí hákového klíče s čepem vloženým do otvoru v obvodu kroužku.
 12. Utáhněte stavěcí šroub ve výstředníkovém pojistném kroužku obou jednotek momentem uvedeným v tabulkové části.
SKF logo