Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stojaté ložiskové jednotky Y s tělesy z litiny, kompozitu, kompozitu pro jednotky potravinářské řady SKF Food Line nebo nerezové oceli

Ložiska Y se stavěcími šrouby
 1. Odstraňte všechny otřepy na hřídeli brusným plátnem nebo jemným pilníkem, poté hřídel očistěte látkou.
 2. Namontujte všechny díly umístěné na hřídeli mezi oběma ložiskovými jednotkami Y.
 3. Zkontrolujte, zda dolní část tělesa a stykové povrchy jsou čisté a zbavené všech úlomků či otřepů. Pokud je nutné těleso podložit ustavovacími podložkami nebo jinak nastavit jeho polohu, tak podložky musí podepírat celou plochu základny dolní části.
 4. Nasuňte stojatou ložiskovou jednotku Y na hřídel se zajišťovacím zařízením směřujícím ven.
 5. Umístěte ložiskovou jednotku Y na opěrnou plochu. Namontujte upevňovací šrouby nebo matice, ale neutahujte je.
 6. Namontujte druhou stojatou ložiskovou jednotku Y na druhý konec hřídele podle kroků 4 a 5.
 7. Pečlivě ustanovte obě ložiskové jednotky Y pomocí hřídele. Úplně utáhněte upevňovací šrouby nebo matice v dolní části tělesa.
 8. Ustanovte hřídel axiálně v uložení ložisek a je-li to možné, několikrát jím otočte.
 9. Utáhněte stavěcí šrouby ve vnitřním kroužku obou jednotek momentem uvedeným v tabulkové části.
 10. V případě možnosti namontujte koncové víko(víka) (→ Koncová víka).
Ložiska Y s výstředníkovým pojistným kroužkem
 1. Odstraňte všechny otřepy na hřídeli brusným plátnem nebo jemným pilníkem, poté hřídel očistěte látkou.
 2. Namontujte všechny díly umístěné na hřídeli mezi oběma ložiskovými jednotkami Y.
 3. Zkontrolujte, zda dolní část tělesa a stykové povrchy jsou čisté a zbavené všech úlomků či otřepů. Pokud je nutné těleso podložit ustavovacími podložkami nebo jinak nastavit jeho polohu, tak podložky musí podepírat celou plochu základny dolní části.
 4. Nasuňte stojatou ložiskovou jednotku Y bez výstředníkového pojistného kroužku na hřídel se zajišťovacím zařízením směřujícím ven.
 5. Umístěte ložiskovou jednotku Y na opěrnou plochu. Namontujte upevňovací šrouby nebo matice, ale neutahujte je.
 6. Namontujte druhou stojatou ložiskovou jednotku Y na druhý konec hřídele podle kroků 4 a 5.
 7. Pečlivě ustanovte obě ložiskové jednotky Y pomocí hřídele. Úplně utáhněte upevňovací šrouby nebo matice v dolní části tělesa.
 8. Ustanovte hřídel axiálně v uložení ložisek a je-li to možné, několikrát jím otočte.
 9. Umístěte výstředníkové pojistné kroužky na rozšířené části vnitřních kroužků obou ložiskových jednotek Y a utáhněte je prudkým pohybem v hlavním směru otáčení hřídele.
 10. Utáhněte pojistné kroužky obou jednotek do konečné polohy pomocí hákového klíče s čepem vloženým do otvoru v obvodu kroužku.
 11. Utáhněte stavěcí šroub ve výstředníkovém pojistném kroužku obou jednotek momentem uvedeným v tabulkové části.
 12. V případě možnosti namontujte koncové víko(víka) (→ Koncová víka).
Ložiska Y SKF ConCentra

Pro každou jednotku SKF ConCentra je k dispozici speciálně navržený šestihranný klíč s ukazatelem utahovacího momentu, který jednoduše zabraňuje nedostatečnému či nadměrnému utažení stavěcích šroubů. Tuto montážní sadu SKF (označení 626830) je nutno objednat samostatně.

Montáž

 1. Odstraňte všechny otřepy na hřídeli brusným plátnem nebo jemným pilníkem, poté hřídel očistěte látkou. Zkontrolujte průměr hřídele (doporučené tolerance hřídele → h9/IT5 nebo lepší, tabulka 1).
 2. Potřete lehce povrch hřídele řídkým olejem.
 3. Namontujte všechny díly umístěné na hřídeli mezi oběma ložiskovými jednotkami Y.
 4. Zkontrolujte, zda dolní část tělesa a stykové povrchy jsou čisté a zbavené všech úlomků či otřepů. Pokud je nutné těleso podložit ustavovacími podložkami nebo jinak nastavit jeho polohu, tak podložky musí podepírat celou plochu základny dolní části.
 5. Nasuňte stojatou ložiskovou jednotku Y na hřídel se zajišťovacím zařízením směřujícím ven.
 6. Umístěte ložiskovou jednotku Y na opěrnou plochu. Namontujte upevňovací šrouby nebo matice a bezpečně je utáhněte.
 7. Natočte montážní kroužek do takové polohy, aby se jeden stavěcí šroub nacházel přesně proti drážce v pouzdru.
 8. Uchopte kratší konec šestihranného klíče a utáhněte šrouby o půl otáčky. Dotáhněte šrouby tak, aby je bylo možné ještě povolit rukou.
 9. Otočte šestihranný klíč a utahujte stavěcí šrouby delším ramenem klíče. Utahujte postupně každý šroub o 1/4 otáčky podle montážního postupu, dokud klíč nezačne pružit.
 10. Nasuňte červený ukazatel momentu z montážní sady SKF na kratší konec šestihranného klíče a utahujte šrouby, dokud se šestihranný klíč nedotkne ukazatele momentu (obr. 1). Při použití jiného momentového klíče utáhněte stavěcí šrouby momentem uvedeným v tabulkové části.
 11. Namontujte druhou stojatou ložiskovou jednotku Y na druhý konec hřídele podle kroků 410.
 12. V případě možnosti namontujte koncové víko(víka) (→ Koncová víka).

Při utahování stavěcích šroubů nepoužívejte pomůcky, jako je kladivo nebo trubka.

Demontáž

 1. Provozní podmínky mohou vyžadovat odstranění koroze z konců hřídele brusným plátnem nebo opravu poškozeného povrchu hřídele.
 2. Uvolněte stavěcí šrouby montážního kroužku první ložiskové jednotky.
 3. Uvolněte upevňovací šrouby druhé ložiskové jednotky.
 4. Lehkým poklepáním na okraj pouzdra na straně opěrného kroužku nebo na boční stranu vnitřního kroužku na protější straně uvolněte zajištění (obr. 2).
 5. Odstraňte upevňovací šrouby první ložiskové jednotky.
 6. Stáhněte první jednotku s hřídele.
 7. Znovu utáhněte upevňovací šrouby druhé ložiskové jednotky.
 8. Demontujte druhou stojatou ložiskovou jednotku Y na druhém konci hřídele podle kroků 46.

UPOZORNĚNÍ:

Neutahujte stavěcí šrouby, dokud se ložisko nenachází v požadované poloze na hřídeli. Při předčasném utažení šroubů může dojít k deformaci stupňovitého pouzdra. Nepokoušejte se před montáži odstraňovat pouzdro a montážní kroužek z ložiska.

SKF doporučuje při montáži a demontáži ložisko co nejvíce odlehčit, aby nemohlo dojít k relativnímu axiálnímu pohybu mezi ložiskem, pouzdrem a hřídelem.

Ložiska Y na upínacím pouzdru
 1. Odstraňte všehcny otřepy na hřídeli brusným plátnem nebo jemným pilníkem, poté hřídel očistěte látkou.
 2. Namontujte všechny díly umístěné na hřídeli mezi oběma ložiskovými jednotkami Y.
 3. Určete polohu upínacího pouzdra na hřídeli (obr. 3).
 4. Odstraňte matici a pojistnou podložku z upínacího pouzdra.
 5. Otřete konzervační prostředek z díry a vnějšího povrchu upánacího pouzdra.
 6. Vložte šroubovák do štěrbiny v upínacím pouzdru a mírně ho roztáhněte. Nasuňte pouzdro do požadované polohy na hřídeli.
 7. Nasuňte stojatou ložiskovou jednotku Y na upínací pouzdro větším průměrem kuželové díry napřed, ale netlačte na ni.
 8. Namontujte pojistnou podložku a šroubujte pojistnou maticí na upínacím pouzdru, až bude ložisková jednotka Y pevně usazena na pouzdru.
 9. Pojistnou matici dále utáhněte pomocí hákového klíče na doporučený úhel (obr. 4). Hákový klíč i úhel naleznete v tabulkové části. Při utahování matice zkontrolujte, zda se pouzdro na hřídeli neotáčí.
 10. Zajistěte matici ohnutím jazýčku pojistné podložky do jedné z drážek po obvodu matice.
 11. Namontujte druhou stojatou ložiskovou jednotku Y na druhý konec hřídele podle kroků 310.
 12. Umístěte ložiskové jednotky Y na opěrnou plochu. Namontujte upevňovací šrouby nebo matice, ale neutahujte je.
 13. Pečlivě ustanovte obě ložiskové jednotky Y pomocí hřídele a je-li to možné, několikrát jím otočte. Úplně utáhněte upevňovací šrouby nebo matice v dolní části tělesa.
 14. V případě možnosti namontujte koncové víko(víka) (→ Koncová víka).

UPOZORNĚNÍ:

SKF doporučuje při montáži a demontáži ložisko co nejvíce odlehčit, aby nemohlo dojít k relativnímu axiálnímu pohybu mezi ložiskem, upínacím pouzdrem a hřídelem.
SKF logo