Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Napínací ložiskové jednotky Y s litinovým tělesem nebo kompozitním tělesem potravinářské řady SKF Food Line

Ložiska Y se stavěcími šrouby

 1. Odstraňte všechny otřepy na hřídeli brusným plátnem nebo jemným pilníkem, poté hřídel očistěte látkou.
 2. Namontujte všechny díly umístěné na hřídeli mezi oběma ložiskovými jednotkami Y.
 3. Nainstalujte hřídel a napínací ložiskové jednotky Y do napínacích rámů a připojte nastavovací napínací šrouby přes předlité nebo závitové otvory v jednotkách.
 4. Ustanovte hřídel axiálně v uložení ložisek a je-li to možné, několikrát jím otočte.
 5. Utáhněte stavěcí šrouby ve vnitřním kroužku obou jednotek momentem uvedeným v tabulkové části.
 6. V případě možnosti namontujte koncové víko nebo víka (→ Koncová víka).

Ložiska Y s výstředníkovým pojistným kroužkem

 1. Odstraňte všechny otřepy na hřídeli brusným plátnem nebo jemným pilníkem, poté hřídel očistěte látkou.
 2. Namontujte všechny díly umístěné na hřídeli mezi oběma ložiskovými jednotkami Y.
 3. Nasuňte napínací ložiskové jednotky Y bez výstředníkových pojistných kroužků na oba konce hřídele se zajišťovacím zařízením směřujícím ven.
 4. Nainstalujte hřídel a napínací ložiskové jednotky Y do napínacích rámů a připojte nastavovací napínací šrouby přes předlité nebo závitové otvory v jednotkách.
 5. Ustanovte hřídel axiálně v uložení ložisek a je-li to možné, několikrát jím otočte.
 6. Umístěte výstředníkové pojistné kroužky na rozšířené části vnitřních kroužků obou ložiskových jednotek Y a utáhněte je prudkým pohybem v hlavním směru otáčení hřídele.
 7. Utáhněte pojistné kroužky obou jednotek do konečné polohy pomocí hákového klíče s čepem vloženým do otvoru v obvodu kroužku.
 8. Utáhněte stavěcí šroub ve výstředníkovém pojistném kroužku obou jednotek momentem uvedeným v tabulkové části.
 9. V případě možnosti namontujte koncové víko nebo víka (→ Koncová víka).
SKF logo