Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Ložiskové jednotky Y připravené k okamžité montáži, namazané plastickým mazivem a opatřené těsněním jsou k dispozici v řadě různých provedení a variant. Hlavní rozdíly spočívají ve tvaru a materiálu tělesa a take v typu použitých ložisek Y.

Terminologie

Zde jsou vysvětleny některé často používané termíny z oblasti ložisek a ložiskových jednotek. Tyto termíny v podstatě odpovídají termínům používaným v následujících normách ISO:
 • ISO 3228:2013 Valivá ložiska – Litá a lisovaná ložisková tělesa pro vkládací ložiska.
 • ISO 9628:2006 včetně Amd.1:2011 Valivá ložiska – Vkládací ložiska a výstředníkové pojistné kroužky
Podrobný přehled termínů a definic z oblasti ložiskové techniky rovněž obsahuje norma ISO 5593:1997 Valivá ložiska – Slovník.
Ložiska Y
Vkládací ložiska, ložiska s širokým vnitřním kroužkem (obr. 5, obr. 6, obr. 7, obr. 8, obr. 9)
 1. Vnější kroužek
 2. Kulový vnější povrch
 3. Mazací otvor
 4. Vnitřní kroužek
 5. Díra
 6. Klec
 7. Kulička
 8. Integrované těsnění
 9. Odstřikovací kroužek
 10. Výstředníkový pojistný kroužek
 11. Stavěcí šroub
 12. Stupňovité pouzdro
 13. Montážní kroužek
 14. Upínací pouzdro s pojistnou maticí a podložkou
Ložiskové jednotky Y
Stojatá ložisková jednotka Y (obr. 10)
 1. Stojaté ložiskové těleso Y
 2. Dolní část tělesa
 3. Opěrná plocha ložiskového tělesa
 4. Předlitý důlek pro kolík
 5. Otvor pro upevňovací šroub
 6. Ložisko Y
 7. Maznice plastického maziva
 8. Zápich pro koncové víko
 9. Montážní drážka pro ložiska Y
Přírubová ložisková jednotka Y (obr. 11)
 1. Čtvercové přírubové ložiskové těleso
 2. Otvor pro upevňovací šroub
 3. Zadní část přírubového tělesa se středicím zápichem nebo bez něj
 4. Předlitý důlek pro kolík
 5. Ložisko Y
 6. Maznice plastického maziva
 7. Montážní drážka pro ložiska Y
 8. Zápich pro koncové víko
Napínací ložisková jednotka Y (obr. 12)
 1. Napínací ložiskové těleso
 2. Maznice plastického maziva
 3. Ložisko Y
 4. Vodicí drážka
 5. Zápich pro koncové víko
 6. Prostor pro napínací šroub
 7. Středová díra pro napínací šroub
 8. Montážní drážka pro ložiska Y
SKF logo