Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba provedení a variant ložiskových jednotek

Sortiment ložiskových jednotek Y SKF je rozsáhlý. Zahrnuje tři hlavní tvary těles s možností volby z pěti různých materiálů a široké škály ložisek Y, která lze zajistit na hřídeli různými způsoby (→ Způsoby zajištění). Různé materiály ložiskových těles jsou:
 • šedá litina
 • kompozit
 • lisovaná ocel
 • kompozit pro potravinářskou řadu SKF Food Line
 • nerezová ocel
Každá ložisková jednotka Y se díky svému provedení vyznačuje charakteristickými vlastnostmi, které ji činí více či méně vhodnou pro konkrétní aplikaci.
Při volbě vhodné ložiskové jednotky Y je často třeba vzít v úvahu několik faktorů, a proto nelze uvést seznam všeobecně platných pravidel. Mezi důležitá hlediska však patří následující:
 • způsob zajištění
 • zatížení (velikost a směr)
 • řešení těsnění
 • provozní teplota
 • otáčky
 • mazání: jednotka s domazáváním nebo bez domazávání
Na konečnou volbu mohou mít také vliv celkové náklady na uložení a stavy zásob.
SKF logo