Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Velikost zatížení je hlediskem, které obvykle určuje velikost ložiskové jednotky Y. Obecně platí, že jednotky s litinovými, nerezovými nebo kompozitními tělesy snesou větší zatížení než jednotky s lisovanými ocelovými tělesy.

Radiální zatížení

Velikost zatížení je definována následovně:
  • velmi malé zatížení: P ≤ 0,02 C
  • malé zatížení: 0,02 C < P ≤ 0,035 C
  • střední zatížení: 0,035 C < P ≤ 0,05 C
  • normální zatížení: 0,05 C < P ≤ 0,1 C
  • velké zatížení: P > 0,1 C
V aplikacích s výskytem normálních až velkých zatížení je třeba používat pouze ložiskové jednotky Y s litinovými, kompozitními nebo nerezovými tělesy. Tyto jednotky mohou odolávat stejným dynamickým a statickým zatížením jako v nich použitá ložiska Y a jsou méně citlivá na rázová zatížení.
Ložiskové jednotky Y s lisovanými ocelovými tělesy jsou určeny pouze pro malá až střední zatížení a nejsou schopna přenášet rázová zatížení.

Axiální zatížení

Ložiskové jednotky Y s litinovými, kompozitními nebo nerezovými tělesy mohou odolávat minimálně stejným dynamickým a statickým zatížením jako ložiska Y v nich obsažená.
Ložiskové jednotky Y s lisovanými ocelovými tělesy jsou určena pouze pro malá axiální zatížení, zvláště stojaté ložiskové jednotky vybavené pryžovým úložným kroužkem.
SKF logo