Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Způsoby zajištění

Ložiskové jednotky Y SKF mohou být zajištěny na hřídeli pěti různými způsoby:
 • Stavěcí šrouby (obr. 1)
  Tento způsob zajištění se typicky používá v aplikacích s měnícím se směrem otáčení hřídele. Umožňuje velmi snadnou montáž a demontáž, a to i v případě omezeného prostoru.
 • Výstředníkový pojistný kroužek (obr. 2)
  I když se tento způsob nejraději používá v aplikacích, kde se hřídel otáčí pouze jedním směrem, lze jej použít i při měnících se směrech, zvláště když zatížení, otáčky a zrychlení jsou nízká.
 • Zajišťovací technologie SKF ConCentra (obr. 3)
  Tento patentovaný způsob umožňuje skutečně souosé zajištění na hřídeli. Je vhodný pro měnící se a také pro konstantní směr otáčení.
 • Zajištění upínacím pouzdrem (obr. 4)
  Tento způsob umožňuje souosé zajištění ložiskové jednotky Y na hřídeli a je vhodný pro měnící se a také pro konstantní směr otáčení.
 • Uložení s přesahem (obr. 5)
  Tento způsob zajištění se doporučuje pro aplikace s měnícím se směrem zatížení, ve kterých je klíčovým provozním parametrem plynulost chodu. Uložení s přesahem je možné použít pouze u ložisek Y řady 17262..-2RS1 a 17263..-2RS1. Tato ložiska a požadovaná tělesa je nutné objednat samostatně.
SKF logo