Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Otáčky

Možné provozní otáčky ložisek Y a ložiskových jednotek Y závisí zejména:
U ložisek Y se zajištěním stavěcími šrouby nebo výstředníkovým pojistným kroužkem jsou přípustné otáčky určeny jeho uložením na hřídeli. Čím je uložení volnější, tím jsou otáčky nižší (tabulka 1).
Pokud ložisko Y je montováno se zajištěním SKF ConCentra, upínacím pouzdrem nebo s uložením s přesahem (ložiska řady 17262..-2RS1 a 17263..-2RS1), tak přípustné otáčky jsou mnohem vyšší než u jiných způsobů zajištění. Jejich souosé uložení má rovněž za následek menší vibrace a tichý chod (→ Přípustné otáčky).
Protože aplikace s relativně vysokými otáčkami obvykle vyžadují domazávání, tak SKF doporučuje použití ložiskových jednotek Y, které lze domazávat (→ Mazání).

VAROVÁNÍ

Pokud mají být ložiskové jednoty Y používány v aplikacích s potenciálním rizikem pro zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, je třeba už ve fázi návrhu kontaktovat technicko-konzultační služby SKF.

To platí rovněž pro aplikace s relativně vysokými otáčkami a pro situace, kdy prostoje mohou způsobit závažné problémy.

SKF logo