Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální únosnost

Za běžných okolností, kdy je požadována dlouhá provozní trvanlivost a hladký chod, je axiální únosnost ložisek Y určena vztahem:

Fa  0,25 C0
Jinak je axiální únosnost určena únosností použitého způsobu zajištění (také nazývaná "upínací sila"):
  • Zajištění stavěcími šrouby nebo výstředníkovým pojistným kroužkem
    → Fa ~ 0,2 C
  • Zajišťovací technika SKF ConCentra
    → Fa ~ 0,2 C ... 0,4 C
  • Zajištění upínacím pouzdrem
    → Fa ~ 0,15 C ... 0,2 C

Symboly

C=základní dynamická únosnost [kN] (→ tabulková část)
C0=základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
Fa=axiální zatížení [kN]
SKF logo