Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba velikosti ložiska pomocí rovnice pro výpočet trvanlivosti


Tři základní metody výpočtu trvanlivosti ložiska jsou:
  • Základní trvanlivost

    Základní trvanlivost podle definice v normě ISO 281:2007 je nejméně komplexní metodou výpočtu trvanlivosti ložiska. Jejím jediným kritériem je podpovrchová únava.
  • Trvanlivost podle SKF

    Základní trvanlivost moderních vysoce kvalitních ložisek určená pro danou aplikaci se může výrazně lišit od skutečné provozní trvanlivosti. Trvanlivost ložiska v konkrétní aplikaci závisí na mnoha ovlivňujících faktorech, jako je mazání, stupeň znečištění, správná montáž a další okolní podmínky, a také na specifických vlastnostech provedení ložiska.

    Trvanlivost podle SKF bere v úvahu mezní únavové zatížení, podmínky mazání a úroveň znečištění ložiska tuhými částicemi.


Způsob volby velikosti ložiska Y nebo ložiskové jednotky Y na základě základní trvanlivosti je obvykle dostatečný, protože vychází ze zkušeností. Nejsou-li k dispozici předchozí zkušenosti ohledně požadované trvanlivosti a provozní spolehlivosti, lze použít směrné hodnoty základní trvanlivosti L10h uvedené v tabulce 1.
Pro plné využití trvanlivosti ložiska Y nebo ložiskové jednotky Y je třeba použít upravenou rovnici trvanlivosti dle normy ISO 281:2007 pro výpočet Trvanlivosti podle SKF nebo pro Obecný model trvanlivosti ložisek SKF.
SKF logo