Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba velikosti ložiska podle statické únosnosti

Velikost ložiska by se měla určit podle statické únosnosti C0 a nikoliv podle trvanlivosti ložiska, pokud nastává některý z následujících případů: 
 • Ložisko se neotáčí a působí na ně nepřetržité nebo přerušované (rázové) zatížení.
 • Ložisko vykonává pomalé kmitavé pohyby pod zatížením anebo se naklápí pod zatížením.
 • Ložisko se otáčí pod zatížením velmi malými otáčkami (n < 10 1/min) a požaduje se pouze krátká trvanlivost. Jinými slovy, rovnice trvanlivosti by v tomto případě pro dané ekvivalentní zatížení P udávala tak nízkou hodnotu potřebné základní dynamické únosnosti C, že ložisko zvolené na základě trvanlivosti by při provozu bylo značně přetíženo.
 • Ložisko se otáčí a kromě normálního provozního zatížení je vystaveno i působení silných rázových zatížení.
Ve všech těchto případech je přípustné zatížení ložiska maximálním zatížením, které ložisko dokáže přenášet bez trvalé deformace valivých těles nebo oběžných drah. Trvalá deformace je obvykle způsobena:
 • velkými zatíženími působícími na ložisko, když je v klidu, nebo když vykonává pomalé kmitavé pohyby
 • silnými rázovými zatíženími působícími na ložisko během jeho otáčení
Výsledná poškození mohou podle provozních podmínek a zatížení představovat zploštělé plošky na valivých tělesech nebo vtisky na oběžných drahách. Vtisky mohou být rozmístěny na oběžné dráze nepravidelně nebo i pravidelně v místech odpovídajících rozteči valivých těles.
Trvalé deformace obvykle vedou k vyšším vibracím a/nebo úrovním hluku a zvýšenému tření. Může rovněž dojít ke zvětšení vnitřní vůle v ložisku nebo změně uložení kroužků.
Vážnost vlivu těchto změn na funkci ložiska závisí na požadavcích kladených na aplikaci. Je tedy nutné buď zabránit vzniku trvalé deformace, nebo ji pouze do určité velikosti omezit volbou ložiska s dostatečně vysokou statickou únosnosti, má-li být splněn některý z následujících požadavků:
 • vysoká spolehlivost
 • tichý chod, například elektromotorů
 • chod bez vibraci, například u obráběcích strojů
 • konstantní třecí moment ložiska, například u měřicích zařízení a zkušebních přístrojů
 • nízké rozběhový moment při zatížení, například u jeřábů
SKF logo