Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Skladování ložiskových jednotek Y

Ložiskové jednotky SKF Y je třeba skladovat za stejných podmínek jako valivá ložiska, pokud je to použitelné. Další podrobnosti viz Skladování ložisek.
SKF logo