Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Únosnost

Vkládací ložiska

Doporučení pro zatížení ložisek jsou uvedena v následujících částech:

Tělesa

Přírubová ložisková tělesa z litiny, kompozitu, kompozitu pro potravinářskou řadu SKF Food Line a nerezové oceli jsou schopna snášet minimálně stejně velká dynamická a statická zatížení jako vkládací ložiska, která jsou v nich osazena. Tyto jednotky kuličkových ložisek lze rovněž použít v aplikacích s výskytem rázových zatížení nebo proměnných axiálních zatížení.

Lisovaná ocelová ložisková tělesa mají nižší únosnost než vkládací ložiska, která v nich mohou být osazena. Přípustná radiální zatížení těles jsou uvedena v příslušné tabulkové části:

Axiální zatížení by nemělo překročit 20 % přípustného radiálního zatížení.

V případě nepřítomnosti středicího nákružku lícujícího se zápichem nebo nákružkem na zadní straně tělesa (→ Připevnění k opěrné ploše) a při velkých zatíženích působících na těleso SKF doporučuje přikolíkovat těleso k opěrné ploše.

Polohy a velikosti děr pro kolíky přírubových ložiskových těles řady FY(J), FYTB a FYTJ jsou uvedeny v příslušné tabulkové části:

VAROVÁNÍ

Pokud mají být jednotky kuličkových ložisek používány v aplikacích s potenciálním rizikem pro zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, je třeba během fáze návrhu kontaktovat technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo