Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a demontáž

Ložiska Y a ložiskové jednotky Y jsou spolehlivými prvky stroje, které se za předpokladu správné montáže a údržby vyznačují dlouhou provozní trvanlivostí. Správná montáž vyžaduje zkušenosti, přesnost, čisté pracovní prostředí a vhodné metody a nástroje.

Nedbalost při montáži a nedodržování příslušných montážních pokynů může mít za následek předčasné selhání nebo nesprávnou výkonnost ložiska. Podrobné informace vám poskytnou technicko-konzultační služby SKF.

Metoda použitá pro montáž ložiskové jednotky Y závisí na:
  • celkové konstrukci stroje
  • provedení ložiskového tělesa Y
  • způsobu zajištění ložiskové jednotky na hřídeli
Ložiska Y, tělesa pro ložiska Y a ložiskové jednotky Y vybalte z původních obalů až těsně před montáží, aby nemohlo dojít k jejich znečištění.
Před montáží ložiskové jednotky Y zkontrolujte hřídel a opěrné plochy nebo vedení na stroji, zda jsou čisté a zbavené otřepů. Zkontrolujte také toleranci úložné plochy na hřídeli (tabulka 1) a zda opěrné plochy mají rovinnost v tolerance IT7 a drsnost povrchu Ra ≤ 12,5 µm nebo zda vedení stroje má rozměry odpovídající vodicím drážkám v tělese.

Nástroje

Pro montáž a demontáž ložiskových jednotek Y jsou nutné následující nástroje:
  • šestihranný nebo momentový klíč pro utažení stavěcích šroubů na vnitřním kroužku nebo výstředníkovém pojistném kroužku podle údajů v tabulkové části
  • hákový klíč s čepem pro utažení nebo povolení výstředníkového pojistného kroužku
  • montážní sada SKF (označení 626830) pro zajištění SKF ConCentra
  • hákový klíč pro utažení pojistných matic upínacího pouzdra podle údajů v tabulkové části
  • momentový nebo šestihranný klíč pro utažení upevňovacích šroubů nebo matic

Stavěcí šrouby a pojistné matice upínacího pouzdra by měly být utaženy hodnotami momentů nebo na utahovací úhly uvedené v tabulkové části. Utahovací úhly uvedené pro ložiska na upínacích pouzdrech slouží pouze jako směrné hodnoty, protože je obtížné určit přesnou výchozí polohu.

Hákové klíče jsou součástí komplexní nabídky SKF vysoce kvalitních výrobků pro montáž a údržbu. Informace o výrobcích SKF pro údržbu najdete na adrese Výrobky pro údržbu.

Další informace o postupech montáže a demontáže ložisek Y a montáži ložiskových jednotek Y najdete v Příručce SKF pro údržbu ložisek.

Upevnění ložiskových jednotek Y k opěrné základně

Ložiskové těleso musí být pevně připevněno k opěrné základně, aby nedocházelo k nadměrným vibracím a byl zajištěn odvod tepla z jednotky. Pro upevnění ložiskových jednotek k opěrné ploše SKF doporučuje použít běžné nebo závrtné šrouby třídy 8.8 a podložku dle normy ISO 7089:2000 nebo 7090:2000 spolu s pružnou podložkou. Vhodné jsou šrouby s šestihrannou hlavou dle normy ISO 4014:2011. Lze také použít imbusové šrouby dle normy ISO 4762:2004 (obr. 1)

Vhodné velikosti upevňovacích prvků jsou uvedeny v tabulkové části.

SKF logo