Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o jednotkách kuličkových ložisek


TělesaLožiska
Rozměrové
normy
Hlavní rozměry dle:
 • ISO 3228
  • SY .. M
  • SY .. U, s výjimkou výšky osy H1 u SY 514 U
  • Řada SYK
  • P, s výjimkou výšky osy H1, která se mírně liší
 • JIS B 1559
  • Řada SYJ
 •  žádná norma (ani národní ani mezinárodní), avšak běžně dostupné na trhu
  • Řada SYF
  • Řada SYFJ
  • Řada P2BC
  • Řada P2BSS
  • Řada P2BTC
  • Řada P2BTSS
Údaje o ložisku
Tolerance

Litinová, kompozitová a nerezová ocelová ložisková tělesa

Výška osy hřídele H1 (obr. 1):

 • d ≤ 40 mm
  → ±0,25 mm
 • d > 40 mm
  → ±0,30 mm

Vnější průměr ložiska odpovídá úložné ploše v tělese, takže vnější kroužek se nemůže otáčet, ale přesto může vyrovnávat nesouosost.

Údaje o ložisku
Radiální vnitřní vůleÚdaje o ložisku
Materiály

Litina

 • Řada SY(J) a SYF(J)
  • šedá litina EN-GJL-HB235 v souladu s normou EN 1561

Kompozit

 • Řada SYK
  • PA6 zesílený skelnými vlákny
  • "zalitá" výztužná ocelová spirála

Lisovaná ocel

 • Řada P
  • za studena válcovaný ocelový plech, chrom6+ pozinkovaný

Kompozit pro potravinářskou řadu SKF Food Line

 • Řada P2BC a P2BTC
  • PP zesílený skelnými vlákny

Nerezová ocel

 • Řada P2BSS a P2BTSS
  • austenitická nerezová ocel (řady AISI 300)
Díly a materiály
NesouosostÚdaje o ložisku

U jednotek se zadním těsněním (přídavné označení DFH) je třeba přípustnou statickou počáteční nesouosost ložiska snížit o 1°.

SKF logo