Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Únosnost

Vkládací ložiska

Doporučení pro zatížení ložisek jsou uvedena v následujících částech:

Tělesa

Stojatá ložisková tělesa ze šedé litiny, kompozitu, kompozitu pro potravinářskou řadu SKF Food Line a nerezové oceli jsou schopna vydržet minimálně stejně velká dynamická a statická zatížení jako vkládací ložiska, která jsou v nich osazena. Tyto jednotky kuličkových ložisek lze rovněž použít v aplikacích s výskytem rázových zatížení nebo proměnných axiálních zatížení.
Lisovaná ocelová ložisková tělesa mají nižší únosnost než vkládací ložiska, která v nich mohou být osazena. Přípustné radiální zatížení těles jsou uvedena v příslušné tabulkové části (→ Stojatá tělesa pro vkládací ložiska, Stojaté jednotky kuličkových ložisek). Axiální zatížení by nemělo překročit 20 % přípustného radiálního zatížení.

Pokud zatížení působí na těleso pod úhlem 55° až 120° (obr. 1), je třeba přijmout další opatření. Buď tělesa by měla být zajištěna zarážkami ve směru zatížení, nebo litinová tělesa lze přikolíkovat k opěrné ploše.

Polohy a rozměry děr pro kolíky u stojatých ložiskových těles řady SY(J) jsou uvedeny v příslušné tabulkové části (→ Stojatá tělesa pro vkládací ložiska, Stojaté jednotky kuličkových ložisek).

VAROVÁNÍ

Pokud mají být jednotky kuličkových ložisek používány v aplikacích s potenciálním rizikem pro zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, je třeba během fáze návrhu kontaktovat technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo