Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Pro náplně a životnost plastického maziva u ložiskových jednotek Y platí stejné údaje jako pro ložiska Y.

Náplň plastického maziva

Ložiska Y jsou naplněna jedním z následujících plastických maziv:

 • pozinkovaná ložiska Y a nerezová ložiska Y
  → potravinářské plastické mazivo GFJ
  Toto plastické mazivo splňuje požadavky předpisů „Guidelines of section 21 CFR 178.3570“ úřadu pro potraviny a léčiva FDA USA (US Food and Drug Administration). Je schváleno Ministerstvem zemědělství USA (USDA) pro použití v kategorii H1 (příležitostný kontakt s potravinami).
 • všechna ostatní ložiska Y
  → standardní plastické mazivo VT307

Technické údaje různých plastických maziv jsou uvedeny v tabulce 1.

Životnost plastického maziva vkládacích ložisek

Životnost plastických maziv vkládacích ložisek je možné odhadnout podle postupu popsaného v této části. Životnost plastického maziva vkládacích ložisek je uváděna jako L10, tzn. jako doba, po jejímž uplynutí je 90 % ložisek stále ještě spolehlivě mazáno. Pokud je zapotřebí provést domazání, způsob odhadu domazávacích intervalů je popsán v části Odhad domazávacího intervalu pro plastické mazivo. Další informace naleznete v části Domazávání.

Životnost plastického maziva vkládacích ložisek závisí na provozní teplotě a otáčkovém čísle. Tento údaj lze získat z diagramu 1.

Životnost plastického maziva platí pro následující provozní podmínky:

 • vodorovný hřídel
 • velmi lehká až střední zatížení (P ≤ 0,05 C)
 • stacionární stroje
 • nízké úrovně vibrací

Pokud se provozní podmínky liší, je třeba životnost plastického maziva získanou z diagramu upravit:

 • Pro svislé hřídele použijte 50% hodnoty z diagramu.
 • Pro vyšší zatížení (P > 0,05 C) použijte redukční součinitel uvedený v tabulce 2.

Hodnoty pro úpravu životnosti plastického maziva jsou odhady. Vibrace mohou mít na životnost plastického maziva negativní vliv. Rozsah nelze stanovit, ale jejich vliv se zvyšuje spolu s rostoucí provozní teplotou. Další informace najdete v částiMazání nebo kontaktujte technicko-konzultační služby SKF.

SKF logo