Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stojaté ložiskové jednotky Y s lisovaným ocelovým tělesem

Ložiska Y se stavěcími šrouby
 1. Odstraňte všechny otřepy na hřídeli brusným plátnem nebo jemným pilníkem, poté hřídel očistěte látkou.
 2. Namontujte všechny díly umístěné na hřídeli mezi oběma ložiskovými jednotkami Y.
 3. Nasuňte ložiska Y na oba konce hřídele se zajišťovacím zařízením směrem ven. Nasaďte pryžový úložný kroužek na vnější průměr ložiska (volitelně).
 4. Zkontrolujte, zda jsou stykové povrchy a dolní část tělesa čisté a zbavené úlomků nebo otřepů.
 5. Umístěte dolní části těles na opěrnou plochu.
 6. Umístěte hřídel a ložiska Y do požadovaných míst v dolních částech těles. Poté nasaďte na ložiska horní části těles (obr. 1) a namontujte upevňovací šrouby nebo matice, ale neutahujte je.
 7. Pomocí hřídele pečlivě ustavte obě ložiskové jednotky Y. Úplně utáhněte upevňovací šrouby nebo matice.
 8. Ustavte hřídel axiálně v uložení ložisek a je-li to možné, několikrát jím otočte.
 9. Utáhněte stavěcí šrouby ve vnitřním kroužku obou jednotek momentem uvedeným v tabulkové části.
Ložiska Y s výstředníkovým pojistným kroužkem
 1. Odstraňte všechny otřepy na hřídeli brusným plátnem nebo jemným pilníkem, poté hřídel očistěte látkou.
 2. Namontujte všechny díly umístěné na hřídeli mezi oběma ložiskovými jednotkami Y.
 3. Nasuňte ložiska Y bez výstředníkových pojistných kroužků na oba konce hřídele se zajišťovacím zařízením směrem ven. Nasaďte pryžový úložný kroužek na vnější průměr ložiska (volitelně).
 4. Zkontrolujte, zda jsou stykové povrchy a dolní část tělesa čisté a zbavené úlomků nebo otřepů.
 5. Umístěte dolní části těles na opěrnou plochu.
 6. Umístěte hřídel a ložiska Y do požadovaných míst v dolních částech těles. Poté nasaďte na ložiska horní části těles (obr. 2) a namontujte upevňovací šrouby nebo matice, ale neutahujte je.
 7. Pomocí hřídele pečlivě ustavte obě ložiskové jednotky Y. Úplně utáhněte upevňovací šrouby nebo matice.
 8. Ustavte hřídel axiálně v uložení ložisek a je-li to možné, několikrát jím otočte.
 9. Umístěte výstředníkové pojistné kroužky na rozšířené části vnitřních kroužků obou ložiskových jednotek Y a utáhněte je prudkým pohybem v hlavním směru otáčení hřídele.
 10. Utáhněte pojistné kroužky do konečné polohy pomocí hákového klíče s čepem vloženým do otvoru v obvodu kroužku.
 11. Utáhněte stavěcí šroub ve výstředníkovém pojistném kroužku obou jednotek momentem uvedeným v tabulkové části.
SKF logo