Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota jednotek kuličkových ložisek je v závislosti na variantě omezena zejména následujícími okolnostmi:
 • materiál tělesa
  • Přípustná provozní teplota těles z kompozitního materiálu je –30 až +120 °C (–20 až +250 °F). Ostatní materiály těles neomezují přípustnou provozní teplotu jednotky.
 • klec z PA66 (→ Klece)
 • těsnění ložiska a zadní těsnění
  • Přípustné provozní teploty těsnění z nitrilkaučuku jsou –40 až +100 °C (–40 až +210 °F). Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F).
   Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.
 • mazivem
Pokud lze očekávat teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
V případě aplikací s vysokými teplotami od 120 °C (250 °F) do 350 °C (660 °F) použijte informace uvedené v části Vkládací ložiska a jednotky kuličkových ložisek pro vysoké teploty.
SKF logo