Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Domazávání

Jednotky kuličkových ložisek nepotřebují domazávání, pokud životnost plastického maziva (→ Životnost plastického maziva vkládacích ložisek) přesahuje trvanlivost ložiska podle SKF (→ Velikost ložiska).

Domazávání může prodloužit provozní trvanlivost ložiskových jednotek za následujících podmínek:

 • Ložiska jsou vystavena působení vysoké vlhkosti nebo silnému znečištění.
 • Ložiska přenášejí normální nebo vysoká zatížení.
 • Ložiska pracují delší dobu při vysokých otáčkách nebo při teplotách nad 55 °C (130 °F).
 • Ložiska jsou vystavena vysokým úrovním vibrací.

Pro domazávání jednotek kuličkových ložisek s mazacími prvky lze použít následující plastická maziva:

 • SKF LGWA 2
 • SKF LGMT 2
 • SKF LGMT 3

Pokud je nutné domazávání, domazávací intervaly lze odhadnout pomocí metody popsané v části Odhad domazávacího intervalu pro plastické mazivo.

Při domazávání se musí hřídel otáčet a plastické mazivo se musí pomalu čerpat až do okamžiku, kdy začne čerstvé mazivo unikat z těsnění. Nadměrný tlak z příliš rychlého čerpání maziva může poškodit těsnění. Jestliže jsou stroje a zařízení používány po omezenou dobu, doporučuje SKF domazávat každé ložisko na konci provozního cyklu, tzn. bezprostředně před odstavením.

Domazávací prvky

Tělesa

Jednotky kuličkových ložisek s kompozitními tělesy potravinářské řady SKF Food Line nejsou standardně vybaveny maznicí plastického maziva a nemohou tedy být domazávány.

Domazávací prvky pro litinová tělesa:

 • Maznice plastického maziva se závitem 1/4-28 SAE-LT.
 • Otvor pro maznici plastického maziva má závit 1/4-28 UNF, který lze změnit na G 1/4 pomocí adaptéru LAPN 1/4 UNF.

Ložiska

Vkládací ložiska SKF jsou navržena tak, aby umožňovala domazávání. Standardně mají dva mazací otvory ve vnějším kroužku, jeden na každé straně, umístěné 120° od sebe.

Ložiska bez mazacích otvorů mohou být dodána na zvláštní objednávku (zadní přídavné označení W).

Následující vkládací ložiska jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a nelze je domazávat. Nemají žádné mazací otvory:
 • Ložiska se zajištěním stavěcími šrouby:
  • s pozinkovanými kroužky
  • z nerezové oceli
 • Ložiska se standardním vnitřním kroužkem bez přídavného označení B
 • Ložiska s těsněním s pěti břity
SKF logo