Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a demontáž

Ložiska Y a ložiskové jednotky Y jsou spolehlivými prvky stroje, které se za předpokladu správné montáže a údržby vyznačují dlouhou provozní trvanlivostí. Správná montáž vyžaduje zkušenosti, přesnost, čisté pracovní prostředí a vhodné postupy a nástroje.

Nedbalost při montáži a nedodržování příslušných montážních pokynů může mít za následek předčasné selhání nebo nesprávnou výkonnost ložiska. Ohledně dalších informací se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Metoda použitá pro montáž ložiskové jednotky Y závisí na:
  • celkové konstrukci stroje
  • provedení ložiskového tělesa Y
  • způsobu zajištění jednotky na hřídeli
Ložiska Y, tělesa pro ložiska Y a ložiskové jednotky Y vybalte z původních obalů až těsně před montáží, aby nemohlo dojít k jejich znečištění.
Před montáží ložiskové jednotky Y zkontrolujte hřídel a vedení na stroji, zda jsou čisté a zbavené otřepů. Zkontrolujte také toleranci úložné plochy na hřídeli (tabulka 1) a rozměry vedení, zda odpovídají vodicí drážce v ložiskovém tělese.

Nástroje

Pro montáž a demontáž ložiskových jednotek Y jsou požadovány následující nástroje:
  • šestihranný nebo momentový klíč pro utažení stavěcích šroubů na vnitřním kroužku nebo výstředníkovém pojistném kroužku podle údajů v tabulkové části
  • hákový klíč s čepem pro utažení nebo povolení výstředníkového pojistného kroužku
  • montážní sada SKF (označení 626830) pro zajištění SKF ConCentra
  • hákový klíč pro utažení pojistných matic upínacího pouzdra podle údajů v tabulkové části

Stavěcí šrouby a pojistné matice upínacího pouzdra by měly být utaženy na hodnoty momentů nebo utahovací úhly uvedené v tabulkové části. Uvedené utahovací úhly pro ložiska na upínacích pouzdrech musí být brány pouze jako směrné hodnoty, protože je obtížné určit přesnou výchozí polohu.

Hákové klíče jsou součástí komplexního sortimentu SKF vysoce kvalitních výrobků pro montáž a údržbu. Informace o výrobkách SKF pro údržbu najdete na Výrobky pro údržbu.

Další informace o postupech montáže a demontáže ložisek Y a montáži ložiskových jednotek Y najdete v Příručce SKF pro údržbu ložisek.
SKF logo