Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přípustné otáčky

Vkládací ložiska nesmí být provozována při vyšších než mezních otáčkách uvedených v tabulkové části. Tyto mezní otáčky jsou dány konstrukcí těsnění. 

V případě vkládacích ložisek se zajištěním stavěcími šrouby nebo excentrickým pojistným kroužkem je velikost přípustných otáček ovlivněna také tolerancí průměru hřídele. Při použití těchto ložisek na hřídelích s většími tolerancemi než h6 porovnejte hodnoty otáček uvedené v tabulkové části s hodnotami v tabulce 1. Nižší hodnota představuje přípustné otáčky.

Přípustné otáčky vkládacích ložisek s těsněními s pěti břity platí pouze při splnění následujících podmínek:
  • teplota vnějšího kroužku ≤ 60 °C (140 °F)
  • teplota okolí ≤ 25 °C (80 °F)
  • velmi lehká až střední zatížení (P ≤ 0,05 C)
  • litinové těleso
V případě jiných podmínek se obraťte na SKF.
Pro aplikace pracující při zvýšených otáčkách nebo s požadavky na nízkou úroveň vibrací či tichý chod SKF doporučuje používat vkládací ložiska SKF ConCentra, vkládací ložiska s upínacím pouzdrem nebo vkládací ložiska se standardním vnitřním kroužkem.
SKF logo