Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Hlavní rozměry

Nestandardizováno

Tolerance

Další informace → Tolerance

Vnitřní kroužek: Geometrické tolerance menší než P4 (tabulka 1)

Vnější kroužek: Geometrické tolerance menší než SP (tabulka 2)


Výška průřezu (tabulka 3):

  • tři odstupňované výškové řady
  • velmi úzké tolerance

Poloha maximální tloušťky stěny kroužků je označena na jedné straně vnitřního a vnějšího kroužku šipkou. Na čele vnějšího kroužku jsou uvedena dvě další označení (obr. 1):

  • sériové číslo ložiska (vlevo od šipky)
  • výšková řada (vpravo od šipky)

SKF logo