Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení opěrných ložisek se skládá ze základního označení a případných přídavných označení.
Základní označení
Identifikace číslem výkresu
BCZ-Založeno na válečkovém ložisku.
Identifikace číslem výkresu začíná znaky BCZ-.
BC2(B)Založeno na dvouřadém válečkovém ložisku.
Identifikace číslem výkresu začíná znaky BC2(B)-.

Přídavná označení
A, B, COdlišná nebo upravená vnitřní konstrukce. Používá se rovněž kombinace těchto písmen, např. AB. Skutečná modifikace je specifická pro konkrétní ložisko a je uvedena na výkresu.
HA2Cementovaný vnější kroužek
HB1Bainiticky kalený vnitřní a vnější kroužek
HB2Bainiticky kalený vnější kroužek
PEXLožisko SKF Explorer
SKF logo