Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Nejpoužívanější provedení ložisek SKF v sestavě opěrných válců je založena na dvouřadých nebo trojřadých válečkových ložiscích (obr. 1). Kromě toho jsou k dispozici v sestavě opěrných válců také ložiska založená na jednořadých jehlových a dvouřadých kuželíkových ložiscích.
Válečková ložiska v sestavě opěrných válců

Válečková ložiska SKF v sestavě opěrných válců jsou k dispozici v několika provedeních a variantách. Hlavní rozdíly mezi ložisky jsou následující:

 • počet řad valivých těles (dvě nebo tři)
 • provedení s klecí (klecemi) nebo s plným počtem valivých těles
 • uspořádání vnějšího kroužku
  • s integrovanou přírubou (přírubami) nebo bez ní
 • uspořádání vnitřního kroužku
  • s integrovanou přírubou (přírubami) nebo bez ní
  • s přírubovým kroužkem (kroužky) nebo bez něj
  • s vodicím kroužkem (kroužky) nebo bez něj
  • díra s obvodovou drážkou (drážkami) a mazacím otvorem (otvory) nebo bez nich
  • díra s mazacím otvorem (otvory) nebo bez něj
 • nezakryté provedení nebo provedení s těsněním
  • kontaktní těsnění z NBR, HNBR nebo FKM na obou stranách
  • lamelové těsnicí kroužky na obou stranách
  • štěrbinové těsnění na obou stranách

Podrobnosti o skutečných provedeních a variantách jsou k dispozici v tabulkové části.

Axiální vedení

Ložiska v sestavě opěrných válců s integrovanými přírubami nebo přírubovými kroužky na vnitřních i vnějších kroužcích mohou přenášet určité axiální zatížení a zajistit axiální vedení. Jiná ložiska v sestavě opěrných válců vyžadují axiální kroužky mezi čely vnějších kroužků a opěrnými sedly (obr. 2).

VAROVÁNÍ

Těsnění z FKM (fluorkaučuková pryž) vystavená otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) představují ohrožení zdraví a životního prostředí! Zůstávají nebezpečná i po vychladnutí.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto VAROVÁNÍ.

Další ložiska v sestavě opěrných válců

SKF může na vyžádání dodat rovněž jednořadá jehlová a dvouřadá kuželíková ložiska do sestavy opěrných válců.

Jehlová ložiska v sestavě opěrných válců

 • vycházejí konstrukčně z jehlových ložisek s plným počtem valivých těles (bez klece) (obr. 3)
 • jsou vybavena vnějším kroužkem bez příruby
 • jsou vybavena vnitřním kroužkem se dvěma integrovanými přírubami a mazacími otvory
 • jsou nejmenší ze sortimentu SKF a vyznačují se nízkou výškou průřezu

Kuželíková ložiska v sestavě opěrných válců

 • vychází konstrukčně z dvouřadých kuželíkových ložisek provedení TDO (uspořádání zády k sobě, obr. 4)
 • jsou na obou stranách utěsněna lisovaným ocelovým kroužkem
 • jsou vybavena mazacími drážkami na malých čelech vnitřních kroužků
 • mohou přenášet axiální a velká radiální zatížení
Klece

Ložiska SKF v sestavě opěrných válců, která nemají plný počet valivých těles, jsou vybavena jednou, dvěma nebo třemi klecemi popsanými níže.

Informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

Válečková ložiska v sestavě opěrných válců

 • jsou vybavena dvojitými nebo jednoduchými hřebenovými kovovými klecemi vedenými kroužkem nebo valivými tělesy (obr. 5, obr. 6)

Kuželíková ložiska v sestavě opěrných válců

 • jsou vybavena dvěma lisovanými ocelovými okénkovými klecemi vedenými valivými tělesy (obr. 7)
SKF logo