Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Únosnost

Dynamická zatížení

Protože ložiska v soustavě opěrných válců nejsou podepřena v tělese, vnější kroužky se deformují, což má za následek změnu rozložení zatížení a vznik ohybových napětí ve vnějším kroužku.

Základní únosnosti uvedené v tabulkové části berou v úvahu změnu rozložení zatížení, přičemž maximální radiální zatížení Fr max (→ tabulková část) jsou založena na ohybových napětích.

Statická zatížení

Přípustné statické zatížení určuje nižší z hodnot F0r max a C0 (→ tabulková část).

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
Další informace → Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P
P = Fr
Ekvivalentní statické zatížení ložiska
Další informace → Ekvivalentní statické zatížení
P0 = Fr

Symboly

C0základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
Frradiální zatížení [kN]
Fr maxmaximální přípustné dynamické radiální zatížení [kN] (→ tabulková část)
F0r max maximální přípustné statické radiální zatížení [kN] (→ tabulková část)
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
SKF logo