Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Nezakrytá ložiska opěrných válců (ložiska bez těsnění) jsou ve víceválcových stolicích mazána olejem nebo emulzí vody a oleje, která se používá při válcovacím procesu k odvádění třecího tepla ložiska a tepla vznikajícího při zmenšování tloušťky válcovaného materiálu.

Viskozita emulze používané pro mazání ložisek by měla být alespoň 8 až 12 mm2/s při teplotě 40 °C (105 °F). Takto nízká viskozita je pro mazání ložisek za běžných podmínek nedostatečná, a proto musí být průtok vztažený na jedno ložisko opěrných válců výrazně vyšší než při mazání olejem. Doporučené průtoky jsou uvedeny v tabulce 1.

Některá ložiska opěrných válců, například dvouřadá válečková ložiska s integrovanými lamelovými těsnicími kroužky nebo dvouřadá kuželíková ložiska, vyžadují mazání olejovou mlhou nebo systémem olej-vzduch. U válečkových ložisek opěrných válců s integrovanými kontaktními těsněními je třeba používat mazání oběhem oleje se samostatným systémem přívodu.

Pro ložiska opěrných válců mazaná olejem se doporučuje používat minerální olej s EP přísadami o viskozitě 100 až 150 mm2/s při teplotě 40 °C (105 °F) představuje doporučenou hodnotu. Doporučená množství oleje pro jednotlivé způsoby mazání jsou uvedena v tabulce 2. Při velkých zatíženích a vysokých rychlostech válcování je nutno použít větší množství.

Při použití kuželíkových ložisek opěrných válců je důležité zajistit dostatečné mazání stykové oblasti valivých těles s přírubou. Je třeba použít olej s EP přísadami a s viskozitou alespoň 400 mm2/s při teplotě 40 °C (105 °F).

SKF logo