Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

SKF důrazně doporučuje, aby pro každý opěrný hřídel v soustavě opěrných válců byla použita ložiska ze stejné skupiny výšky průřezu (tabulka 1). Po odstranění přepravních zajišťovacích zařízení je třeba ložiska do soustavy opěrných válců a opěrná sedla nasunout střídavě na hřídel s použitím vhodného montážního vybavení. Při montáži je třeba dbát například na to, aby vnitřní kroužky válečkových ložisek nebyly vytlačeny ze sady valivých těles. Jinak může u ložisek s plným počtem valivých těles dojít vypadnutí válečků z ložiska.
Aby úchylky tloušťky stěn vnitřních kroužků neměly nepříznivý vliv na kvalitu válcovaného materiálu, všechny vnitřní kroužky na opěrném hřídeli musí být natočeny tak, aby šipky označující polohu maximální tloušťky stěny ukazovaly stejným směrem (obr. 1).
SKF logo