Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska s tuhým olejem Solid Oil

Výrobky SKF s tuhým olejem Solid Oil

Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil jsou určena pro aplikace v prostředích, kde jsou problémy s vysokou vlhkostí a příležitostným stykem s vodou či jinými nečistotami. Ložiska s tuhým olejem Solid Oil jsou namazána na celou dobu životnosti ložiska a nelze je domazávat.

Tuhý olej Solid Oil:

 • je olejem nasycený polymerový materiál
  • při vstříknutí do ložiska vytvoří velmi úzké mezery kolem valivých těles, oběžných drah a klece či klecí, které umožňují volné otáčení
  • má pórovitou strukturu s miliony mikropórů, které díky povrchovému napětí zadržují mazací olej
 • vyplňuje prakticky veškerý volný prostor v ložisku
 • při provozu uvolňuje olej do úzkých mezer a zajišťuje tak účinné mazání minimálním množstvím maziva

Vlastnosti ložisek

 • Dlouhá životnost
  • Zvýšená provozní teplota vytlačuje olej k povrchu polymerového materiálu, což zajišťuje souvislý přívod maziva. Když se ložisko zastaví, přebytečný olej je absorbován zpět do polymerového materiálu.
 • Prodloužená životnost maziva
  • Ložiska s tuhým olejem Solid Oil mají k dispozici velké množství oleje (dvakrát až čtyřikrát více oproti běžné náplni plastického maziva).
  • Polymerová struktura tuhého oleje Solid Oil zabraňuje hnětení maziva.
  • Solid Oil je vysoce kvalitní syntetický olej odolný proti oxidaci.
 • Odolnost proti vymývání
  • Tuhý olej Solid Oil nelze vymýt a vyplňuje téměř veškerý volný prostor, což omezuje množství vlhkosti, které může vniknout do ložiska.
  • Nemůže dojít ke smísení vody s olejem nebo polymerem Solid Oil.
 • Prakticky odstraňuje úniky maziva
  • Materiál Solid Oil zadržuje olej v ložisku.
  • Integrovaná těsnění ložisek dále zlepšují zadržování oleje.
 • Chrání před vniknutím nečistot
  • Těsná oskulace mezi tuhým olejem Solid Oil, valivými tělesy a oběžnými drahami významně snižuje riziko vniknutí nečistot
  • Solid Oil vytváří dodatečnou oporu pro integrovaná těsnění ložisek.
Provedení a varianty
Standardní sortiment ložisek a ložiskových jednotek SKF s tuhým olejem Solid Oil (obr. 1) obsahuje následující typy:
 • Kuličková ložiska
 • Soudečková ložiska
 • Ložiska a jednotky typu Y
 • Kuželíková ložiska
 • Válečková ložiska
 • Naklápěcí kuličková ložiska

Na požádání může SKF dodat jiné typy ložisek s tuhým olejem Solid Oil podle potřeb konkrétních aplikací, s výjimkou toroidních ložisek CARB, která nejsou pro použití s tuhým olejem Solid Oil vhodná. Ložiska vybavená velkoobjemovou klecí nejsou pro použití tuhého oleje Solid Oil vhodná, protože nemají dostatečný vnitřní volný prostor.

Varianty tuhého oleje Solid Oil

 • Standardní varianta (přídavné označení W64, tabulka 1)
  • obsahuje vysoce kvalitní syntetický olej
  • splňuje požadavky většiny aplikací
 • Varianta pro potravinářský průmysl (přídavné označení W64F, tabulka 1)
  • obsahuje olej s registrací NSF v kategorii H1
  • splňuje požadavky potravinářských aplikací

Ložiska s těsněním

 • s integrovanými kontaktními těsněními jsou důrazně doporučována ve vlhkých prostředích
 • s tuhým olejem Solid Oil zvyšují těsnicí schopnost, protože tuhý olej Solid Oil slouží jako axiální opora, která brání vychýlení a otevření těsnění pod vlivem tlaku

Informace o možnostech těsnění vám poskytnou technicko-konzultační služby SKF.

U ložisek z uhlíkové oceli provozovaných ve vlhkých prostředích jsou doporučena přídavná externí těsnění, která chrání vnější povrchy ložiska proti korozi.

Údaje o ložisku

Rozměrové normy, tolerance, vnitřní vůle

Viz část Údaje o ložisku (jednotce) v kapitole týkající se příslušného standardního ložiska (jednotky).
Zatížení

Únosnost

Základní dynamická a statická únosnost ložisek s tuhým olejem Solid Oil je shodná s únosnostmi odpovídajících standardních ložisek SKF.
Mezní teploty

Přípustná provozní teplota ložisek s tuhým olejem Solid Oil může být omezena:

 • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
 • klecí (klecemi)
 • těsněními
 • tuhým olejem Solid Oil

Mezní hodnoty pro ložiskové kroužky, valivá tělesa, klece a těsnění jsou uvedeny v části Mezní teploty v kapitole týkající se příslušného standardního ložiska.

Příslušné mezní hodnoty pro tuhý olej Solid Oil jsou uvedeny v tabulce 1.

Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Přípustné otáčky

Doporučené hodnoty otáček ložisek a ložiskových jednotek s tuhým olejem Solid Oil (tabulka 2) provozovaných při okolní teplotě 20 °C (70 °F) jsou omezeny maximální nepřetržitou provozní teplotou 85 °C (185 °F). Okolní teplotou se rozumí teplota v těsné blízkosti ložiska, která vždy nemusí odpovídat teplotě v místnosti. 

V případě typů nebo variant ložisek neuvedených v tabulce 2 se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Při okolních teplotách nad 20 °C (70 °F) je třeba mezní otáčky snížit s použitím redukčního součinitele fT (diagram 1).

Příklad výpočtu

Kuličkové ložisko 6208/W64 má být provozováno při okolní teplotě 50 °C (120 °F). Jaké jsou snížené mezní otáčky?

 1. Doporučené mezní otáčky při okolní teplotě 20 °C (70 °F)
  • Z tabulky 2: otáčkové číslo ndm = 300 000 mm/min (jednořadé kuličkové ložisko s lisovanou kovovou klecí)
  • Rozměry: d = 40 mm, D = 80 mm
  n = 300 000 / dm = 300 000 / (0,5 (40 + 80)) = 5 000 1/min
 2. Snížení pro okolní teplotu 50 °C (120 °F)
  • Z diagramu 1: redukční součinitel otáček fT ≈ 0,53
  nsnížené = 5 000 fT = 5 000 x 0,53 = 2 650 1/min
Charakteristiky tření
Charakteristiky tření ložisek s tuhým olejem Solid Oil odpovídají příslušným standardním ložiskům SKF s tím, že polymerová náplň Solid Oil vytváří dodatečné stálé tření.
Montáž

Mají-li být ložiska s tuhým olejem Solid Oil montována zatepla, mohou být ohřáta na maximální teplotu 120 °C (250 °F) pomocí indukčního ohřívacího přístroje.

Nesmí se používat ohřívací plotny nebo olejové lázně.

Systém označení

Viz část Systém označení v kapitole týkající se příslušného standardního ložiska nebo jednotky.

Přídavná označení používaná pro ložiska s tuhým olejem Solid Oil jsou vysvětlena níže:

W64Olej se syntetickou základní složkou, standardní varianta
W64FOlej se syntetickou základní složkou, schválení NSF H1 pro potravinářský průmysl
SKF logo