Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Kuličková ložiska

Rozměrové normy

Hlavní rozměry: ISO 15

Řady 10, 02, 03

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 1)


Z důvodu speciální povrchové úpravy ložisek mohou mít ložiska mírné odchylky od standardních tolerancí. Tyto odchylky nemají vliv na montáž a provoz ložiska.

Radiální vnitřní vůle

Násobky C5


Hodnoty (tabulka 2) platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.

Přípustná nesouosost

≈ 20 až 30 úhlových minut


Ložiska mohou vyrovnávat nesouosost pouze při nízkých otáčkách.

Nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost; při překročení směrných hodnot se tyto efekty stávají zvláště patrnými.

Stabilizace

120 °C (250 °F)


Kroužky, valivá tělesa a klece ložisek SKF pro vysoké teploty procházejí stejným procesem tepelné stabilizace jako příslušné standardní ložisko. V důsledku toho je při vyšších provozních teplotách třeba očekávat určitou změnu rozměrů. Vyšší vůle umožňují přizpůsobení teplotním rozdílům a strukturálním změnám materiálu.

Vkládací ložiska a jednotky kuličkových ložisek
 Vkládací ložiska (ložiska Y)Jednotky kuličkových ložisek

Rozměrové normy

Hlavní rozměry: ISO 9628

Hlavní rozměry: ISO 3328

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální, kromě díry tělesa a vnějšího průměru (tabulka 3)

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 1)


Z důvodu speciální povrchové úpravy ložisek mohou mít ložiska mírné odchylky od standardních tolerancí. Tyto odchylky nemají vliv na montáž a provoz ložiska.

Díra tělesa má zvětšený kulový průměr vhodný pro vysokoteplotní aplikace.


Z důvodu speciální povrchové úpravy mohou mít ložiska a jednotky kuličkových ložisek mírné odchylky od standardních tolerancí. Tyto odchylky nemají vliv na montáž a provoz ložiska.

Vnitřní vůle

Násobky C5


Hodnoty (tabulka 2) platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.

Přípustná nesouosost

≈ 20 až 30 úhlových minut

≈ 20 až 30 úhlových minut

Počáteční statická nesouosost ≤ 5°

Ložiska mohou vyrovnávat nesouosost pouze při nízkých otáčkách.

Nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost; při překročení směrných hodnot se tyto efekty stávají zvláště patrnými.

Stabilizace

150 °C (300 °F)


Kroužky, valivá tělesa a klece vkládacích ložisek a jednotek kuličkových ložisek SKF pro vysoké teploty procházejí stejným procesem tepelné stabilizace jako příslušná standardní vkládací ložiska a jednotky kuličkových ložisek. V důsledku toho je při vyšších provozních teplotách třeba očekávat určitou změnu rozměrů. Vyšší vůle umožňují přizpůsobení teplotním rozdílům a strukturálním změnám materiálu.

SKF logo