Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličková ložiska pro vysoké teploty

Kuličková ložiska pro vysoké teploty

Kuličková ložiska pro vysoké teploty SKF konstrukčně odpovídají standardním jednořadým kuličkovým ložiskům stejné velikosti. Nemají plnicí drážky a kromě radiálního zatížení mohou přenášet i axiální zatížení (→ Zatížení a volba velikosti ložiska).

Celý povrch ložiska a jeho kryty jsou opatřeny povlakem fosforečnanu manganatého, který zvyšuje přilnavost maziva ke kovu a zlepšuje vlastnosti ložiska při záběhu. 

Radiální vnitřní vůle je násobkem C5, aby se zabránilo zadření ložiska, a to i při rychlém vychladnutí.

Vlastnosti a výhody ložisek

Mezi vlastnosti a výhody kuličkových ložisek pro vysoké teploty (obr. 1) patří:
 1. Provoz bez domazávání
  Všechny varianty s výjimkou nezakrytých ložisek VA201 (bez krytů) jsou namazány na celou dobu trvanlivosti mazivem pro vysoké teploty na bázi grafitu. Nezakrytá ložiska VA201 vyžadují domazávání.
 2. Jednoduchá výměna
  Hlavní rozměry jsou stejné jako u standardních ložisek.
 3. Provozní teplota až do 350 °C (660 °F)
  Radiální vnitřní vůle a mazivo jsou optimalizovány pro provoz při vysokých teplotách.
 4. Ochrana proti pevným nečistotám
  Kryty (přídavné označení 2Z) chrání ložisko.
 5. Lepší vlastnosti při záběhu
  Celý povrch ložiska je opatřen povlakem fosforečnanu manganatého.

Provedení a varianty

Sortiment kuličkových ložisek SKF pro vysoké teploty (obr. 2) nabízí řešení pro různé kombinace provozních teplot a otáček.

Tabulka 1 uvádí typ mazání, maximální provozní teplotu, mezní otáčky, požadavky na údržbu a všechny ostatní základní charakteristiky jednotlivých variant sortimentu.

Řešení těsnění

Kuličková ložiska pro vysoké teploty mohou být chráněna před znečištěním integrovanými kryty, vnějšími kryty nebo jejich kombinací.

V případě požadavku na jednoduché krytovací zařízení jsou u ložisek pro vysoké teploty základním doporučením kovové kryty. Kryty:

 • zabraňují průniku pevných částic nečistot do ložiska
 • jsou bezkontaktní
 • nevytvářejí žádné tření
 • neopotřebovávají se
 • díky materiálu a konstrukci jsou zvláště vhodné pro vysoké teploty
Integrované kryty
Kuličková ložiska pro vysoké teploty s přídavným označením 2Z mají integrované kryty (obr. 3); varianta VA201 je také k dispozici jako nezakryté ložisko (obr. 4).
Vnější kryty
V některých případech integrované kryty nestačí a je třeba zvážit dodatečné vnější kryty, jako například: Další informace o řešeních těsnění jsou uvedeny v části Vnější těsněníTěsnění.

POZNÁMKA

Vzhledem k velké radiální vůli kuličkových ložisek pro vysoké teploty je třeba věnovat zvláštní pozornost konstrukci a uspořádání těsnění.
Zakázková těsnění
V případech, kdy žádná z výše uvedených možností těsnění není použitelná, může SKF dodat zakázková těsnění pro provozní teploty až do 250 °C (480 °F). Tato těsnění jsou obvykle vyrobena z termoplastů PTFE (polytetrafluoroethylenu).

VAROVÁNÍ

Těsnění z PTFE vystavená otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) ohrožují zdraví a životní prostředí! Zůstávají nebezpečná i po vychladnutí.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto VAROVÁNÍ.

Chcete-li dále zlepšit těsnicí systémy využívající zakázková těsnění, je vhodné použít opravné pouzdro, jako je například SKF Speedi-Sleeve. Tím se zlepší stav stykové plochy těsnění bez nutnosti obrábění. Pro další informace se obraťte na SKF.
SKF logo