Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty

Ložisko a ložisková jednotka SKF pro vysoké teploty

Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty SKF zvyšují spolehlivost, snižují složitost a zmenšují dopad na životní prostředí při provozních teplotách až do 350 °C (660 °F). Vzhledem k tomu, že ložiska pro vysoké teploty SKF odpovídají rozměrům ložisek podle ISO mazaných plastickým mazivem, lze tak dosáhnout efektivity výroby a úspor nákladů jednoduchým přechodem na řešení ložisek SKF.

Výhody ložisek pro vysoké teploty SKF z hlediska dopadu na životní prostředí jsou v mnoha aplikacích natolik významné, že jsou zahrnuty do portfolia výrobků „SKF Beyond Zero“.

Vlastnosti a výhody ložisek

 • Snížené celkové provozní náklady
  Ložiska jsou navržena tak, aby udržovala radiální vůli potřebnou pro provoz za vysokých teplot a nezadřela se ani při rychlém ochlazení, a proto se vyznačují dlouhou provozní trvanlivostí.
 • Prakticky bezúdržbový provoz
  Ložiska jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a nevyžadují domazávání. Pouze varianta VA201 bez krytů vyžaduje domazávání.
 • Vynikající výkonnost v náročných podmínkách:
  • horká prostředí
  • suchá prostředí
  • nízké otáčky
 • Snížený dopad na životní prostředí
 • Snížená složitost strojů
Řešení mazání

Provedení a varianty ložisek SKF pro vysoké teploty využívají různá řešení mazání na bázi grafitu, včetně následujících:

 • mazací pasta složená z polyalkylenglykolové/grafitové směsi
 • grafitové klece (segmentové nebo korunkové)

Přehled typů maziv a dalších charakteristik kuličkových ložisek, vkládacích ložisek a jednotek kuličkových ložisek pro vysoké teploty je uveden v tabulce 1 a v tabulce 2.

Grafit během provozu udržuje velmi tenkou vrstvu na oběžných drahách ložiska a na valivých tělesech, která výrazně snižuje opotřebení. Není nutné domazávání, protože grafit degraduje při mnohem vyšší teplotě než oleje a plastická maziva a neztrácí své mazací vlastnosti při vysokých teplotách, při kterých je jeho použití doporučeno.

U mnoha variant jsou všechny povrchy ložiska, a v případě potřeby i kryty a odstřikovací kroužky, opatřeny povlakem fosforečnanu manganatého, který zvyšuje přilnavost maziva ke kovu a částečně chrání proti korozi.

Provozní podmínky

Ložiska SKF pro vysoké teploty nabízí řešení běžných problémů v aplikacích s vysokými teplotami. Kromě vysokých teplot a nízkých otáček je třeba zvážit i podmínky prostředí v oblasti jejich použití.

Vzhledem k tomu, že ložiska pro vysoké teploty jsou dodávána bez konzervačních olejů a musí být používána bez plastického maziva nebo oleje, jsou jejich antikorozní vlastnosti omezené. Proto by ložiska měly být používána v suchém prostředí nebo se správným těsněním, aby ložiska zůstala suchá.

Typické aplikace
 • hutní průmysl (chladicí lože, válečkové stoly, pece)
 • potravinářský a nápojový průmysl (průběžné pekařské pece, pekařské pece na oplatky)
 • automobilový průmysl (lakovací linky, pece pro tepelné zpracování)
 • sklářský průmysl (výroba skleněných nádob nebo tabulového skla)
 • stavební průmysl (výroba cihel a minerální vlny)
Sortiment

Standardní sortiment ložisek a ložiskových jednotek SKF pro vysoké teploty odpovídajících normám ISO zahrnuje:

 • Kuličková ložiska (obr. 1)
 • Vkládací ložiska (ložiska Y) (obr. 2)
 • Jednotky kuličkových ložisek (obr. 3)

Sortiment zahrnuje varianty, které obsahují potravinářská maziva registrovaná organizací NSF v kategorii H1 (maziva s přípustným příležitostným stykem s potravinami pro použití v oblastech s probíhajícím zpracováním potravin a v jejich blízkosti). Registrace NSF potvrzuje splnění požadavků uvedených v pokynech amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dle 21 CFR, část 178.3570.

Zakázková ložiska

Kromě ložisek pro vysoké teploty odpovídajících normám ISO nabízí SKF sortiment ložisek pro vysoké teploty přizpůsobených potřebám zákazníků (obr. 4, obr. 5).

Tato ložiska jsou přizpůsobena například pro následující aplikace:

 • automatické pece na oplatky v potravinářském a nápojovém průmyslu
 • průmyslové pece
 • řetězy

Pro další informace se obraťte na společnost SKF.

SKF logo