Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení a volba velikosti ložiska

Volba velikosti ložiska vychází ze základní statické únosnosti C0 (→ tabulková část).

Pro ekvivalentní statické zatížení P0musí mít zvolené ložisko hodnotu C0 větší nebo rovnu hodnotě požadované základní statické únosnosti C0req (tabulka 1).

Hodnoty uvedené v tabulce 1 jsou platné pouze tehdy, je-li P0 = Fr, tedy je-li:

  • Fa < 0,8 Fr
  • Fa < 0,15 C0

Symboly

C0základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
C0reqpožadovaná základní statická únosnost [kN]
Faaxiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
P0
ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
SKF logo