Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Domazávání a záběh

Domazávání

Všechna kuličková ložiska SKF pro vysoké teploty jsou namazána na celou dobu trvanlivosti, kromě nezakrytých ložisek VA201, která vyžadují domazávání.
U nezakrytých ložisek VA201 se obecně doporučuje zkontrolovat stav mazací pasty v ložisku každých šest měsíců. Pokud na oběžných drahách není již žádný povlak suchého maziva, což lze poznat podle jasnoé kovově lesklé drážky, odstraňte zbytky starého maziva pomocí rozpouštědla a po vysušení doplňte do ložiska mazací pastu.

Záběh

Ložiska VA201 provozovaná při teplotách pod 200 °C (390 °F) a při otáčkách nižších než 25 % mezních otáček (→ tabulková část) vyžadují záběh. Nezakrytá kuličková ložiska VA201 provozovaná za těchto podmínek rovněž vyžadují záběh po domazání.
Záběh vyžaduje, aby ložisko bylo provozováno při teplotě nejméně 200 °C (390 °F) po dobu minimálně 48 hodin.
SKF logo