Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku


Kuličková ložiskaVálečková ložiska
Rozměrové normyHlavní rozměry: ISO 15

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální

Normální

Geometrická tolerance P6

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 1, tabulka 2)

Vnitřní vůle

Další informace → Vnitřní vůle

C3

Zkontrolujte dostupnost ostatních tříd vůlí

Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 3)Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 4)
Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.
Data výpočtuDynamická únosnost C a mezní únavové zařízení Pu jsou v souladu s normou ISO 20056-1.
Statická únosnost C0 je v souladu s normou ISO 20056-2.
Přípustná nesouosostStejná jako u standardních ložisek
→ Údaje o ložisku→ Údaje o ložisku

Přípustné axiální posunutí

smax → tabulková část

Hybridní ložiska provedení NU mohou vyrovnávat axiální posunutí. (obr. 1). Posunutí hřídele vzhledem k tělesu probíhá uvnitř těchto ložisek. Nedochází tak prakticky k žádnému zvýšení tření.

Elektrické vlastnosti

  • Ochrana proti střídavým a stejnosměrným proudům
  • Vysoká impedance, a to i při vysokých frekvencích, zajišťuje dobrou ochranu proti vysokofrekvenčnímu proudu a napěťovým špičkám.
  • Úroveň napětí, při kterém dojde k prvnímu výboji v místě styku těsnění a ložiska u malých hybridních kuličkových ložisek (kontaktní těsnění z NBR): > 2,5 kV DC
SKF logo