Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní kuličková ložiska

Hybridní kuličkové ložisko
Kuličková ložiska jsou nejčastěji používaným typem ložisek, zejména v elektromotorech. Hybridní kuličková ložiska SKF:
 • jsou nerozebíratelná
 • jsou vhodná pro vysoké otáčky
 • umožňují přenášet radiální zatížení a axiální zatížení v obou směrech, protože jejich oběžnéh dráhy mají těsnou oskulaci s kuličkami
 • jsou vyráběna v kvalitě třídy ložisek SKF Explorer
 • jsou k dispozici s průměrem díry od 5 do 180 mm
 • s průměrem díry d ≤ 45 mm jsou velmi vhodná pro elektromotory o výkonu 0,15 až 15 kW, pro elektrické nářadí a vysokootáčkové pohony
  Hybridní kuličková ložiska SKF v tomto rozsahu velikostí jsou cenově nejvýhodnějším řešením ochrany proti elektrické erozi.

Základní provedení ložisek

 • jsou k dispozici s průměrem díry d ≥ 10 mm (obr. 1)

Ložiska s těsněním

 • používají stejná těsnění jako ta, která jsou popsána v části Zakrytá ložiska
 • jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a neměla by být vymývána nebo domazávána
 • jsou prakticky bezúdržbová
Při provozu zakrytých ložisek za určitých podmínek, jako jsou velmi vysoké otáčky nebo vysoké teploty, se může mezi vnitřním kroužkem a krytem objevovat plastické mazivo. V uloženích, kde je takový únik maziva nežádoucí, je třeba přijmout vhodná opatření.

VAROVÁNÍ

Těsnění z FKM (fluorkaučuková pryž) vystavená otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) představují ohrožení zdraví a životního prostředí! Zůstávají nebezpečná i po vychladnutí.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto VAROVÁNÍ.

Plastická maziva pro ložiska s těsněním

Standardní plastické mazivo, vhodné pro většinu běžných provozních podmínek elektromotorů a generátorů, má přídavné označení WT (tabulka 1).

Další informace o plastických mazivech jsou uvedeny v části Volba vhodného plastického maziva.

Životnost plastického maziva

Předpokládaná životnost plastického maziva je obvykle alespoň dvojnásobná ve srovnání s ložisky s ocelovými kuličkami stejné velikosti (→ Životnost plastického maziva zakrytých ložisek).

Hybridní ložiska XL

 • nesou přídavné označení VA970
 • jsou navržena, aby splňovala požadavky elektrických generátorů ve větších větrných turbínách
 • jsou k dispozici ve velikostech nejčastěji používaných v generátorech (→ tabulková část)

Klece

Hybridní kuličková ložiska SKF jsou vybavena jednou z následujících klecí:
 • lisovaná ocelová klec, nýtovaná, vedená kuličkami (bez přídavného označení)
 • klec z PA66 zesíleného skelnými vlákny, otevřeného typu, vedená kuličkami (přídavné označení TN9)
 • klec z PEEK zesíleného skelnými vlákny, otevřeného typu, vedená kuličkami (přídavné označení TNH)
 • masivní mosazná klec, nýtovaná, vedená kuličkami (přídavné označení M)

Další informace jsou uvedeny v části Klece.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

Hybridní ložiska se speciálními ocelovými kroužky a povlaky

Pro aplikace se speciálními požadavky lze hybridní ložiska přizpůsobit:
 • ložiskové kroužky stabilizované pro teploty ≤ 300 °C (570 °F)
 • ložiskové kroužky z prokalitelné nerezové oceli pro zvýšenou odolnost proti korozi a opotřebení a s dobrými vlastnostmi při vysokých teplotách
 • ložiskové kroužky z prokalitelné nerezové oceli pro kryogenní teploty
 • ložiskové kroužky z vysokoteplotní nástrojové oceli
 • povlak kroužků ze zinkchromátu nebo tenké hutné vrstvy chromu na ochranu proti korozi
 • povlak kroužků na bázi molybdenu pro nízké tření, zejména pro vakuové nebo plynové aplikace
Ohledně dostupnosti a podrobnějších informací se obraťte na SKF.
SKF logo