Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní ložiska

Hybridní ložiska

Hybridní ložiska mají kroužky vyrobené z ložiskové oceli a valivá tělesa z nitridu křemíku ložiskové kvality (Si3N4). Díky tomu mají tato ložiska elektroizolační vlastnosti.

Vlastnosti ložisek

Valivá tělesa z nitridu křemíku mohou prodloužit provozní trvanlivost ložiska, protože zlepšují jeho výkonnost, a to i v náročných provozních podmínkách. Hybridní ložiska přinášejí oproti ložiskům stejné velikosti s ocelovými valivými tělesy následující výhody:
 • Ochrana proti poškození elektrickým proudem
  Hybridní ložiska jsou nevodivá, a tedy vhodná například pro střídavé a stejnosměrné elektromotory a generátory, ve kterých se vyskytují elektrické proudy.
 • Možnost vyšších otáček
  Měrná hmotnost valivého tělesa z nitridu křemíku je o 60 % nižší než v případě valivého tělesa stejné velikosti z ložiskové oceli. Nižší hmotnost a setrvačnost umožňuje vyšší otáčky a zlepšuje chování při rychlých rozbězích a zastaveních.
 • Dlouhá provozní trvanlivost
  Menší třecí teplo vznikající v hybridních ložiscích – zejména při vysokých otáčkách – prodlužuje provozní trvanlivost ložiska a domazávací intervaly.
 • Vysoká odolnost proti opotřebení
  Valivá tělesa z nitridu křemíku mají vysokou tvrdost. Díky tomu jsou hybridní ložiska vhodná pro náročné podmínky a znečištěná prostředí.
 • Vysoká tuhost ložiska
  Vyšší modul pružnosti zvyšuje tuhost hybridních ložisek.
 • Snížené nebezpečí oděru
  Nebezpečí oděru mezi povrchy z nitridu křemíku a oceli je nižší, a to i v podmínkách nedostatečného mazání, jako například při vysokých otáčkách, velkých zrychleních nebo nedostatečném hydrodynamickém filmu. Za podmínek, kdy je κ < 1, je při výpočtech trvanlivosti hybridního ložiska běžné použít κ = 1.
 • Snížené nebezpečí nepravého brinelování
  Hybridní ložiska vystavená vibracím jsou podstatně méně náchylná k nepravému brinelování (vytváření mělkých prohlubní v oběžných drahách) mezi povrchy z nitridu křemíku a oceli.
 • Menší citlivost na teplotní rozdíly
  Valivá tělesa z nitridu křemíku mají nižší koeficient tepelné roztažnosti. Jsou tedy stabilnější za podmínek teplotních rozdílů v ložisku a umožňují přesnější nastavení předpětí či vůle.

Sortiment

Standardní sortiment hybridních ložisek SKF obsahuje často používané velikosti pro elektrické motory a generátory. Zahrnuje následující typy:
 • jednořadá kuličková ložiska (obr. 1)
  • základní provedení
  • provedení s těsněním
  • hybridní provedení XL
 • jednořadá válečková ložiska (obr. 2)
Hybridní ložiska uvedená v této části představují základní sortiment SKF a tvoří jen část celkového sortimentu. Mezi další hybridní ložiska patří:
 • Hybridní vysoce přesná ložiska → Vysoce přesná ložiska)
  • hybridní vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
  • hybridní vysoce přesná válečková ložiska
  • hybridní vysoce přesná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, jednosměrná a obousměrná
 • Hybridní kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
 • Nerezová hybridní kuličková ložiska
 • Ložiskové jednotky obsahující hybridní ložiska
Ohledně dostupnosti a podrobnějších informací se obraťte na SKF.
SKF logo