Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení


Kuličková ložiskaVálečková ložiska

Minimální zatížení

Další informace → Požadované minimální zatížení

Axiální předpětí

Další informace → Volba předpětí

Pro zajištění nízké hlučnosti a vysokootáčkového provozu se typicky používá axiální předpětí uspořádaní složeného ze dvou hybridních kuličkových ložisek. Axiální předpětí může být vytvořeno pomocí pružinových podložek, jak je popsáno v části Předpětí pružinami.

Axiální únosnost

Čisté axiální zatížení → Fa ≤ 0,5 C0

Malá ložiska1) a ložiska lehké řady2) → F≤ 0,25 C0


Nadměrné axiální zatížení může vést ke značnému zkrácení provozní trvanlivosti ložiska.

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

P = Fr

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní statické zatížení

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

P0 = Fr


1) d ≤ 12 mm
2) Průměrové řady 8, 9, 0 a 1

Symboly

C0základní statická únosnost kuličkových ložisek [kN] (→ tabulková část)
dmstřední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
emezní hodnota pro kuličková ložiska v závislosti na vztahu f0 Fa/C0 (tabulka 1)
f0výpočtový součinitel pro kuličková ložiska (→ tabulková část)
Faaxiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Frmminimální radiální zatížení [kN]
krsoučinitel minimálního zatížení → tabulková část
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
nrreferenční otáčky pro válečková ložiska [1/min] (→ tabulková část)
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Xsoučinitel radiálního zatížení pro kuličková ložiska (tabulka 1)
Ysoučinitel axiálního zatížení pro kuličková ložiska v závislosti na vztahu f0 Fa/C0 (tabulka 1)
νskutečná provozní viskozita maziva [mm2/s]
SKF logo