Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení polohovacích jednotek se skládají ze základního označení a případných přídavných označení před nebo základním označením.
Základní označení
Identifikace číslem výkresu

BC2B

Vychází z dvouřadého válečkového ložiska s plným počtem valivých těles
Identifikace čísla výkresu následuje označení BC2B.
BCZ-Vychází z dvouřadého nebo čtyřřadého válečkového ložiska s plným počtem valivých těles
Identifikace čísla výkresu následuje označení BCZ-.
BNTBVychází z čtyřřadého válečkového ložiska s plným počtem valivých těles
Identifikace čísla výkresu následuje označení BNTB.

Přídavná označení
A, B, COdlišná nebo upravená vnitřní konstrukce
HB1Bainiticky kalený vnitřní a vnější kroužek
HB2Bainiticky kalený vnější kroužek
SKF logo