Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Polohovací jednotky

Polohovací jednotka

Polohovací jednotky SKF konstrukčně vycházejí z dvouřadých (obr. 1) nebo čtyřřadých (obr. 2) válečkových ložisek s plným počtem valivých těles.

Byly vyvinuty pro průběžné pece spékacích a peletizačních linek. Tyto jednotky připravené k okamžité montáži jsou rovněž vhodné pro aplikace s vysokým zatížením, ve kterých se často mění směr otáčení nebo které pracují při nízkých otáčkách.

Vlastnosti polohovacích jednotek

 • Vysoká únosnost
  Silnostěnný vnější kroužek umožňuje přenášet vysoká radiální zatížení a zároveň omezuje deformace a ohybová napětí. Polohovací jednotky mohou díky přírubám na vnitřním kroužku přenášet i vysoká axiální zatížení.
  Největší možný počet valivých těles u dvouřadých a čtyřřadých válečkových ložisek bez použití klece přispívá k vysoké únosnosti.
 • Nízké tření
  Povrchová úprava stykových ploch valivých těles a oběžných drah spolu s optimalizovanou vnitřní geometrií válečků udržuje tření při rozběhu i za provozu na velmi nízké úrovni.
 • Dlouhá provozní trvanlivost
  Logaritmický profil valivých těles omezuje hranová napětí v místě styku s oběžnou dráhou (obr. 3).
SKF logo