Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota polohovacích jednotek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou kroužků a valivých těles jednotek
  • O-kroužky
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Kroužky a valivá tělesa jednotek

Polohovací jednotky SKF jsou tepelně stabilizovány až do teploty 150 °C (300 °F).

O-kroužky

Přípustné provozní teploty O-kroužků z FKM jsou –30 až +200 °C (–20 až +390 °F). Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 230 °C (445 °F).

Maziva

Mezní teploty plastického maziva SKF používaného v polohovacích jednotkách jsou uvedeny v tabulce 1.

Mezní teploty jiných plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Volba vhodného plastického maziva SKF.

Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být vyhodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.

SKF logo