Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Připojovací rozměry

Chcete-li maximalizovat účinnost elektrické izolace, SKF doporučuje následující pokyny pro dimenzování osazení hřídele a tělesa:
  • Ložiska s povlakem na vnějším kroužku (obr. 1, přídavné označení VL0241 nebo VL0246):
    průměr osazení tělesa ≥ Da min
  • Ložiska s povlakem na vnitřním kroužku (obr. 2, přídavné označení VL2071 nebo VL2076):
    připojovací průměr hřídele ≤ da max
Hodnoty Da min a da max lze získat z tabulkové části:
SKF logo