Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Viz část Systém označení věnovaná příslušnému standardnímu ložisku:
Přídavná označení používaná pro určení ložisek INSOCOAT jsou vysvětlena níže.
VL0241Vnější povrchy vnějšího kroužku s povlakem – standardní vrstva
VL0246Vnější povrchy vnějšího kroužku s povlakem – pokročilá vrstva
VL2071Vnější povrchy vnitřního kroužku s povlakem – standardní vrstva
VL2076Vnější povrchy vnitřního kroužku s povlakem – pokročilá vrstva
SKF logo