Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska INSOCOAT

Ložiska INSOCOAT
Elektromotory, generátory a související zařízení jsou vystavena nebezpečí průchodu elektrického proudu ložisky. Ten může poškodit stykové povrchy valivých těles a oběžných drah ložisek (elektroeroze) a způsobit rychlou degradaci plastického maziva. Další nebezpečí u elektromotorů a generátorů hrozí od průchodu vysokofrekvenčního proudu vlivem parazitní kapacity. Riziko poškození se zvyšuje, pokud aplikace používá frekvenční měnič.
Ložiska INSOCOAT:
 • využívají konstrukci, která zabraňuje průchodu elektrického proudu ložiskem
 • mají vnější povrchy vnitřního nebo vnějšího kroužku potažené izolační vrstvou oxidu hlinitého s mimořádně kvalitní povrchovou úpravou dosaženou sofistikovaným procesem plazmového nástřiku
 • z hlediska nákladů představují velmi výhodné řešení oproti jiným metodám izolace

Vlastnosti ložisek

 • Ochrana proti elektroerozi
  Integrované elektroizolační vlastnosti ložisek INSOCOAT umožňují prakticky odstranit problém elektroeroze a zvýšit tak spolehlivost a provozuschopnost strojů.
 • Vysoký elektrický odpor
  Povlak oxidu hlinitého zajišťuje minimální elektrický odpor 200 MΩ a může odolávat napětím až 3 000 V DC.
 • Konzistentní elektrické vlastnosti
  Povlaky vytvořené plazmovým nástřikem jsou obvykle hygroskopické, a tedy náchylné k nasáknutí kondenzovanou vlhkostí. Na ochranu proti tomuto jevu jsou ložiska INSOCOAT opatřena jedinečnou těsnicí vrstvou.

Sortiment

Standardní sortiment ložisek INSOCOAT uvedený v této části obsahuje většinu všeobecně používaných velikostí a variant:
 • jednořadá kuličková ložiska (obr. 1)
 • jednořadá válečková ložiska (obr. 2)

V případě typů a velikostí ložisek neuvedených v tabulkové části (→ Kuličková ložiska, Válečková ložiska) se obraťte na SKF.

V případě aplikací s menšími ložisky, než jsou zde uvedená, SKF doporučuje použít hybridní ložiska SKF.

Kromě standardního sortimentu může SKF dodat speciální ložiska a ložiskové jednotky INSOCOAT s upravenou geometrií kroužků, jako například:
 • Čtyřbodová kuličková ložiska (obr. 3)
 • Kuželíková ložiska s přírubou (obr. 4)
 • Kuželíkové ložiskové jednotky (TBU) (obr. 5)
 • Jednotky TMBU (Traction Motor Bearing Unit) (obr. 6)
Ohledně dostupnosti a podrobnějších informací se obraťte na SKF.
SKF logo