Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přípustné otáčky

Přípustné otáčky v tabulkové části (Kuličková ložiska, Válečková ložiska) určují:
  • referenční otáčky, které umožňují rychle posoudit možné otáčky z hlediska teplotních podmínek
  • mezní otáčky, které představují mechanický limit, jenž nelze překročit bez úpravy konstrukce ložiska a aplikace pro vyšší otáčky

Další informace jsou uvedeny v části Provozní teplota a otáčky.


Provedení výpočtů
U ložisek s klecemi vedenými na kroužku (přídavné označení ML) SKF doporučuje mazání olejem. Jsou-li tato ložiska mazána plastickým mazivem, je hodnota n dm omezena na ≤ 250 000 mm/min.
kde
dmstřední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
SKF logo