Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota ložisek INSOCOAT může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
  • klecí
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a valivá tělesa

Ložiska SKF INSOCOAT jsou tepelně stabilizována minimálně do teploty 150 °C (300 °F).

Klece

Ocelové nebo mosazné klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a valivá tělesa. Mezní teploty klecí z PA66 jsou uvedeny v části Polymerové klece.

Maziva

Teplotní limity plastických maziv SKF jsou uvedeny v kapitole Volba vhodného plastického maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být vyhodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo