Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska s povlakem NoWear

NoWear

NoWear je karbonový povlak odolný proti opotřebení, který může být nanesen na valivých tělesech a oběžné dráze (drahách) vnitřního kroužku ložiska (přídavné označení L7DA) nebo pouze na valivých tělesech ( přídavné označení L5DA) (obr. 1).

Mechanicky odolný karbonový povlak se nanáší metodou fyzikální depozice (PVD). Tloušťka povlaku se pohybuje mezi 1 a 3 μm podle velikosti ložiska. Tvrdost povlaku je 1 200 HV10.

Povrchy ložiska s povlakem NoWear si zachovávají houževnatost a pevnost podkladového materiálu a současně vykazují tvrdost, zlepšené třecí vlastnosti a odolnost proti opotřebení povlaku.

V průběhu doby záběhu je nepatrné množství materiálu povlaku přeneseno na stykové povrchy. Tento povlak snižuje tření a zvyšuje odolnost proti opotřebení a odírání vlivem prokluzování, a to i v ložiscích, která mají povlakem opatřená pouze valivá tělesa.

Vlastnosti ložisek

 • Dlouhá životnost
 • Odolnost v náročných provozních podmínkách
  • zvýšené nebezpečí oděru
  • nedostatečný mazací film
  • náhlé změny zatížení
  • malá zatížení
  • rychlé změny otáček
  • vibrace a kmitání
Použití
Ložiska s povlakem NoWear mohou otevřít nové možnosti pro stávající aplikace v náročných provozních podmínkách. Mohou nabídnout nové konstrukční alternativy bez nutnosti zásadních změn konstrukce. Ložiska s povlakem NoWear se používají zejména v následujících oblastech:
 • papírenské stroje
 • námořní aplikace a aplikace v pobřežních vodách
 • ventilátory
 • kompresory
 • hydraulická čerpadla
 • převodovky
 • hydraulické motory

Ložiska s povlakem NoWear nejsou určena pro provoz ve vakuu nebo zcela bez mazání. Povlak nepůsobí jako zábrana proti kyslíku, a proto se nedoporučuje jako inhibitor/zpomalovač koroze.

Provedení a varianty

Nejběžněji používaná ložiska s povlakem NoWear mají povlak pouze na valivých tělesech (přídavné označení L5DA). Doporučují se pro aplikace, kde je zatížení ložiska lehké až normální, nebo tam, kde se vyskytují vibrace a oscilační pohyby.

Ložiska s povlakem NoWear, která mají povlak na oběžné dráze (drahách) vnitřního kroužku a na valivých tělesech (přídavné označení L7DA), se doporučují pro následující provozní podmínky:

 • abrazivní nečistoty, které mohou způsobit předčasné opotřebení
 • velká zatížení
 • neobvyklé mazací podmínky, jako je mazání ložisek provozním médiem
Většinu valivých ložisek SKF lze dodat jako ložiska s povlakem NoWear. Ohledně variant neuvedených v tabulce 1 se obraťte na SKF.

Klece

Viz část Klece v kapitole týkající se příslušného standardního ložiska.
Údaje o ložisku

Rozměrové normy, tolerance, vnitřní vůle, přípustná nesouosost

Viz část Údaje o ložisku v kapitole týkající se příslušného standardního ložiska.
Provozní trvanlivost ložiska

Prodloužená provozní trvanlivost ložiska, kterou povlak NoWear poskytuje v aplikacích při vysokých otáčkách s malým zatížením, závisí na různých činitelích. Její výpočet je proto obtížný. Zkušenosti však ukazují zlepšení provozní trvanlivosti ložiska v řadě ohledů.

U ložisek mazaných plastickým mazivem provozovaných při otáčkách blízkých nebo překračujících přípustnou mez, případně při vysokých teplotách zkracujících životnost plastického maziva, použití povlaku NoWear potenciálně prodlužuje domazávací intervaly.

Při provozu v mezních podmínkách mazání může povlak NoWear prodloužit provozní trvanlivost ložiska.

Zatížení

Minimální zatížení

Díky materiálové kombinaci NoWear/ocel ve stykové oblasti se snižuje riziko prokluzování valivých těles. Ložiska s povlakem NoWear se doporučují pro aplikace s lehkým zatížením v kombinaci s vysokými otáčkami, kde hrozí prokluzování valivých těles.

Únosnost, ekvivalentní zatížení ložiska

Viz část Zatížení v kapitole týkající se příslušného standardního ložiska.
Mezní teploty

Mezní teploty ložiska naleznete v části Mezní teploty v kapitole týkající se příslušného standardního ložiska. 

Povlak NoWear vydrží teploty až do 350 °C (660 °F).

Přípustné otáčky
Viz část Přípustné otáčky v kapitole týkající se příslušného standardního ložiska.
Mazání
Pro mazání ložisek s povlakem NoWear obecně platí stejné zásady jako pro standardní ložiska (→ Mazání). Ložiska s povlakem NoWear však mohou spolehlivě pracovat i tehdy, když nelze dosáhnout odpovídajícího oddělení povrchů mazivem. Povlak NoWear plní funkci ochranné vrstvy a může omezit potřebu přísad EP a AW v mazivu.
Systém označení

Viz část Systém označení v kapitole týkající se příslušného standardního ložiska.

Pro ložiska s povlakem NoWear se používají následující přídavná označení:

L5DA
Povlak na valivých tělesech
L7DA
Povlak na valivých tělesech a oběžné dráze (drahách) vnitřního kroužku
SKF logo