Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snímací jednotky pro motory

Přesné monitorování stavu rotačních součástí je nezbytné pro mnoho aplikací. To platí zejména pro střídavé motory, které vyžadují snímače pro neustálé měření rychlosti a směru otáčení.
Snímací jednotky pro motoru SKF (obr. 1) kombinují technologii aktivního snímače s kuličkovým ložiskem SKF Explorer. Vyznačují se následujícími vlastnostmi:
  • poskytují rozlišení signálu v rozsahu 32 až 80 digitálních impulsů na otáčku
  • mají kompaktní rozměry, jsou pouze o 6,2 mm širší než odpovídající standardní kuličkové ložisko (obr. 2)
  • jsou připravené k okamžité montáži a lze je umístit v obou polohách ložisek střídavého motoru
  • jsou k dispozici pro průměry hřídele od 15 do 45 mm
SKF logo