Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snímací jednotky pro řízení motoru hybridních a elektrických vozidel

Ložiskové jednotky se snímači polohy rotoru

Synchronní motory vyžadují snímač, který s vysokou přesností snímá polohu rotoru, aby bylo možné přesné řízení točivého momentu a dosažení maximální účinnosti a dynamiky motoru. Tyto motory používají buď přímé řízení pohonu nebo řízení pomocí sinusového signálu. Ložiskové jednotky SKF se snímači polohy rotoru (obr. 1, tabulková část) mohou přispět k optimalizaci účinnosti motoru v obou systémech.

Jednotky pro řízení pomocí sinusového signálu (vektorové řízení)

  • poskytují úhlovou polohu hřídele v reálném čase v celém rozsahu otáček motoru
  • poskytují signál (diagram 1) srovnatelný se signálem resolveru, který může být použit softwarem řízení motoru
  • předávají údaj o úhlové poloze hřídele prostřednictvím sinusového/kosinusového signálu
  • jsou kompaktnější a levnější než indukční resolvery
  • umožňují snadnou montáž (→ Montáž snímacích jednotek motorů)
  • nevyžadují speciální přesnost hřídele nebo tělesa oproti indukčním resolverům (→ Konstrukční kritéria pro snímací jednotky motorů)

SKF může přizpůsobit elektroniku tak, aby byla v souladu s rozhraním dané aplikace.

SKF logo