Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska, ložiskové jednotky a tělesa

Požadavky aplikací a provozní podmínky rotačních strojů jsou velmi různorodé. Pro dosažení optimální výkonnosti aplikace je třeba zvážit řadu různých parametrů – rozměry, hmotnost, rychlosti otáčení, únosnosti, těsnění, mazání atd. Díky spolupráci s SKF máte přístup k nejširšímu sortimentu valivých a kluzných ložisek od jednoho výrobce na světě, stejně jako k odbornému poradenství a výpočetním nástrojům, které vám mohou pomoci vybrat vhodné výrobky pro optimální výkonnost vaší aplikace.
Požadované výrobky můžete vyhledat podle následujících údajů:
  • označení nebo rozměry: Zadejte podrobnosti do Product search widgetu vpravo
  • typ: Vyberte ze seznamu tabulek výrobků.

Ložiska

SKF v podstatě vyrábí každý typ valivého ložiska s bodovým nebo s čárovým stykem. Mnoho je nabízeno ve více než jedné ze čtyř výkonnostních tříd SKF:
SKF standardní
Standardní ložiska SKF jsou dobře známa svou vysokou kvalitou a dlouhou provozní trvanlivostí. Nicméně některé aplikace musí přenášet těžší zatížení při současném snížení tření, tepla a opotřebení v ložisku. Pro takové aplikace je zřejmá volba ložisek SKF Explorer.
SKF Explorer
Ložiska výkonnostní třídy SKF Explorer se vyznačují plynulým a chladnějším chodem a delší trvanlivostí než jiná ložiska. Ložiska SKF Explorer, která byla vyvinuta pro aplikace s velkým zatížením, jsou vyráběna z extrémně čisté homogénní ocele se speciálním tepelným zpracováním. Toto speciální tepelné zpracování poskytuje optimální rovnováhu mezi tvrdostí a houževnatostí. Vnitřní geometrie a klece jsou optimalizovány pro snížení tření a opotřebení. Kvalita povrchu všech kontaktních ploch podporuje vytváření hydrodynamického mazacího filmu.
Energeticky účinná SKF
Každým dnem roste nutnost šetřit energií, a proto technické řešení, které přispěje i k malému snížení spotřeby energie, je považováno za důležitou novinku.
Technické znalosti shromážděné za více než sto let spolu s bezkonkurenčními znalostmi v oblasti tribologie a souvisejících vědách umožňily SKF vytvořit výkonnostní třídu Energeticky účinná SKF (E2).
Přestože ložiska SKF jsou neustále zdokonalována a dosahují stále vyšší účinnosti a spolehlivosti, ložiska této nové výkonnostní třídy představují naprostou revoluci. Ložiska SKF E2 snižijí třecí ztráty v ložisku min. o 30 % ve srovnání se standardními ložisky SKF stejné velikosti. To znamená, že při srovnávání s ložisky jiných výrobců je toto snížení dokonce mnohem větší.
Vysoce přesná SKF
V souladu se stále rostoucími výkonnostními požadavky přesných aplikací má SKF celou řadu vysoce přesných ložisek. Tato ložiska mají optimalizované provedení, umožňující jim přenášet vyšší otáčky ve srovnání s ložisky dřívější výkonnostní třídy přesná. Přednosti nové výkonnostní třídy dokazuje celkově zlepšená výkonnost ložiska.
Ložiska výkonnostní třídy vysoce přesná se vyznačují:
  • schopnost vysokých otáček
  • vysokou únosností
  • vysoká tuhost
  • nízké tření
  • prodlouženou provozní trvanlivostí ložiska
Je také nabízen široký sortiment kloubových ložisek, kloubových hlavic a kluzných pouzder.
Provedení a materiál variant těchto ložisek je poměrně rozsáhlý.

Ložiskové jednotky

Ložiskové jednotky SKF se obvykle skládají z tělesa, ložiska, těsnění, maziva a mechanismu zajištění na hřídeli. Jednotky jsou sestavené a seřízené ve výrobním závodě. Tyto jednotky připravené k okamžité montáži jsou k dispozici pro kuličková ložiska i ložiska s čárovým stykem.
Kromě standardních celoocelových jednotek nabízí SKF specializované výrobky pro konkrétní odvětví, jako je potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl, kde je třeba používat speciální materiály, maziva, těsnění a tělesa s ohledem na požadavky aplikace a prostředí.

Ložisková tělesa

SKF vyvíjí a vyrábí kompletní řadu ložiskových těles a těsnění zohledňujících široký rozsah výkonnostních charakteristik ložisek SKF. Tato ložisková tělesa a těsnění jsou známá svou kvalitou a trvanlivostí. Ložisková tělesa SKF jsou přesně obráběna a umožňují tak plně využít provozní trvanlivost použitých ložisek. Obsahují navíc jedinečné konstrukční prvky, které usnadňují montáž, ustavení a domazávání.
SKF logo